วิธีสั่งซื้อหนังสือ

สนใจหนังสือเรื่องไหน ไม่ว่าจะกี่เรื่อง หรือกี่เล่มก็ตาม คุณสามารถสั่งซื้อได้ ตามราคาสั่งซื้อโดยตรงของหนังสือแต่ละเรื่องที่เราแจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ (ค่าส่งฟรี เว้นแต่ต้องการให้ส่งแบบลงทะเบียน ก็บวกค่าลงทะเบียนไปรษณีย์ 13 บ. หรือถ้าต้องการให้้ส่ง EMS ก็บวกค่าส่ง EMS มาด้วย โดยสอบถามค่าส่ง EMS ได้ที่โทร. 08-9443-8111, อีเมล order@witty.net, ไลน์ไอดี witty1177)

วิธีสั่งซื้อหนังสือ มีให้เลือก 2 วิธี วิธีแรกคือ สั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรืออีกวิธีคือ สั่งซื้อด้วยธนาณัติ

วิธีแรก สั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โอนเงินตามมูลค่าราคาสั่งซื้อโดยตรงของหนังสือที่คุณต้องการ เข้าบัญชีธนาคารของวิตตี้กรุ๊ปบัญชีใดก็ได้ ดังต่อไปนี้

  • กสิกรไทย สาขาวรจักร เลขที่ 065-2-41705-1 ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป"
  • ไทยพาณิชย์ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 057-2-40943-9 ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป"
  • กรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 001-4-34262-0 ชื่อบัญชี "วิทยา ต่อศรีเจริญ"
  • กรุงไทย สาขาสวนมะลิ เลขที่ 153-1-25481-0 ชื่อบัญชี "วิทยา ต่อศรีเจริญ"
  • กรุงศรี สาขาสวนมะลิ เลขที่ 095-1-21330-3 ชื่อบัญชี "วิทยา ต่อศรีเจริญ"

หลังจากนั้น กรณีที่คุณโอนทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือโอนทางตู้เอทีเอ็ม ให้นำสำเนาใบโอนเงินมาสแกนด้วยสแกนเนอร์หรือถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเป็นไฟล์ .jpg หรือ .gif แล้วแนบส่งทางอีเมล (order@witty.net) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-รายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อ ไว้ในอีเมลด้วย (เบอร์โทรสำคัญมาก เพราะถ้าเผื่อมีปัญหาอะไร อย่างเช่น แจ้งที่อยู่มาไม่ชัดเจน เราจะได้สามารถติดต่อกลับมาหาคุณโดยเร็ว)

กรณีที่คุณโอนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ให้แคปเจอร์หน้าต่างยืนยันการโอนเงิน เป็นไฟล์ .jpg หรือ .gif แทนสำเนาใบโอนเงิน แล้วแนบส่งมาทางอีเมล พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-รายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อ มากับอีเมลเช่นกัน

กรณีที่ไม่สะดวกส่งทางอีเมล สามารถส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางแฟกซ์ (0-2621-7171-2 หรือ 0-2225-6675-6) แทน โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-รายชื่อหนังสือที่ต้องการซื้อ-อีเมลแอดเดรส มาทางแฟกซ์ด้วย (สังเกตว่า ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบกรณีส่งแฟกซ์เหมือนกับกรณีที่ส่งอีเมลเกือบทุกอย่าง เพียงแต่เพิ่มอีเมลแอดเดรสมาอีกอย่างด้วย)

เมื่อเราได้รับแจ้งการสั่งซื้อจากคุณแล้ว เราจะตอบยืนยันให้ทราบทางอีเมล (ถ้าส่งแฟกซ์แล้วไม่ได้แจ้งอีเมลแอดเดรสมา เราจะไม่ได้แจ้งยืนยันกลับให้ทราบ)

ถ้าคุณไม่สะดวกทั้งการส่งอีเมลและการส่งแฟกซ์ สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ (08-9443-8111) หลังจากโอนเงินแล้วได้ เพียงแต่ขอรบกวนให้คุณโอนเงินโดยเพิ่มเศษสตางค์อีกเล็กน้อย จำนวนเท่าไรก็ได้ เช่น สมมุติว่า มูลค่าการสั่งซื้อรวมจริงๆ เท่ากับ 500 บาท คุณก็โอนเงินมา 500.03 บาท เป็นต้น เพื่อเป็นเสมือนรหัสบ่งบอกให้เรารู้ว่า รายการโอนเงินดังกล่าวเป็นของคุณ

วิธีที่สอง สั่งซื้อด้วยธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.พลับพลาไชย ตามมูลค่าราคาสั่งซื้อโดยตรงของหนังสือที่คุณต้องการ (ถ้าต้องการให้ส่ง EMS หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน รบกวนสอบถามค่าส่ง EMS หรือค่าลงทะเบียนที่ info@witty.net หรือ 08-9443-8111 โดยจะต้อบอกรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่ต้องการซื้อ เพราะไปรษณีย์คิดค่าส่ง EMS ตามน้ำหนัก ในขณะที่หนังสือของเราแต่ละเรื่องน้ำหนักไม่เท่ากัน) แล้วส่งธนาณัติมาให้เราทางไปรษณีย์ พร้อมเขียนใส่กระดาษเปล่ามาว่า ต้องการสั่งซื้อหนังสือเรื่องอะไร และแจ้งชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทร-อีเมลแอดเดรสไว้ในกระดาษ (เบอร์โทรสำคัญมาก เพราะถ้าเผื่อมีปัญหาอะไร อย่างเช่น แจ้งที่อยู่มาไม่ชัดเจน เราจะได้สามารถติดต่อกลับมาหาคุณโดยเร็ว) โดยส่งถึง...

สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
52/3-4 ซอยนาคบำรุง ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

ข้อควรทราบเพิ่มเติม/คำเตือน

  1. คุณสามารถเขียนใบสั่งซื้อหนังสือขึ้นเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มที่วิตตี้กรุ๊ปเตรียมไว้ และสามารถสั่งซื้อรวมกันทั้งหมด ทั้งหนังสือใหม่และหนังสือที่วางตลาดแล้ว โดยใช้ใบสั่งซื้อใบเดียวกัน
  2. กรณีที่คุณโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อคุณแจ้งการโอนเงินมาให้เราทราบ ไม่ว่าจะทางอีเมล ทางแฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์ เราจะจัดส่งหนังสือให้แก่คุณทันทีในวันทำการถัดไป และกรณีที่คุณสั่งซื้อด้วยธนาณัติ เมื่อเราได้รับธนาณัติของคุณในวันไหนก็ตาม เราจะจัดส่งหนังสือให้ณทันทีในวันทำการถัดไปเช่นเดียวกัน
  3. กรณีที่คุณไม่ได้ระบุให้ส่งเป็น EMS และไม่ได้บวกค่าส่ง EMS แต่โอนมาเฉพาะมูลค่าหนังสือ เราจะจัดส่งเป็นไปรษณีย์ธรรมดา โดยรับประกันหนังสือสูญหายในทุกกรณี แต่คุณจะไม่สามารถตรวจสอบสถานะการส่งทางเว็บไซต์ของบ.ไปรษณีย์ไทย และวิตตี้กรุ๊ปไม่สามารถรับประกันกำหนดเวลาที่คุณจะได้รับหนังสือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล หรือในจังหวัดที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ ปกติแล้วคุณควรจะได้รับหนังสือภายในเวลาไม่เกิน 2-3 วันทำการ หลังจากเราจัดส่งหนังสือให้ แต่ถ้าอยู่ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพฯ อาจจะได้รับหนังสือนานกว่านั้น
  4. ในการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะวิธีใด คุณควรแจ้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดรสให้เราทราบด้วย เผื่อว่าหากมีปัญหาหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ วิตตี้กรุ๊ปจะได้สามารถติดต่อคุณโดยสะดวก
  5. ในกรณีที่คุณแจ้งการสั่งซื้อและการโอนเงินทางแฟกซ์ มีข้อควรระมัดระวังว่าควรเขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทร/อีเมลแอดเดรส ตัวใหญ่ๆ เพราะถ้าเขียนตัวเล็กอาจจะไม่ชัดเจนเมื่อส่งผ่านแฟกซ์