เก่ง PHP5 ให้ครบสูตร

ผู้เขียน: สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
ISBN: 978-974-8026-71-8
จำนวนหน้า: 360 หน้า
ขนาด: 21.0 x 29.7 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ
แถม CD

ราคาปก: 295 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 260 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • ทำความรู้จัก PHP 5 ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน
 • แจกแจงการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด ทั้งใน Windows และ Linux
 • รวบรวมตัวอย่างการพัฒนา web application และเทคนิคต่างๆ มากมาย
 • อธิบายการทำงานประกอบในลักษณะ workshop ทุกขั้นตอน สามารถทดลองได้ด้วยตัวเอง
 • หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

  • ผู้ที่เริ่มต้นและสนใจทำเว็บไซต์ทุกระดับ
  • ผู้ที่สนใจการเขียนสคริปต์หรือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP
  • ผู้ที่ต้องการนำ PHP ไปประยุกต์ใช้งานหรือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  จะอ่านหนังสือเล่มนี้ควรรู้อะไรมาก่อนบ้าง

  • ควรมีพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML
  • มีประสบการณ์ในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux

  จะทดลองปฏิบัติจริงตามตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ ต้องมีอะไรบ้าง

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป
  • โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในหนังสือ (มีอยู่ในซีดีที่แถมมากับหนังสือแล้ว)


บทที่ 1 รู้จักกับ PHP

เนื้อหาในบทนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับ PHP ว่าคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไรกว่าจะมาเป็น PHP ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โครงสร้างการทำงานของ PHP ตลอดจนข้อดีของ PHP ว่ามีอะไรบ้าง ทำไมถึงทำให้ PHP ได้รับความนิยมสูง นอกจากนี้ยังแนะนำฟีเจอร์ที่สำคัญๆ ของ PHP 5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • PHP คืออะไร
 • โครงสร้างการทำงานของ PHP
 • ข้อดีของ PHP
 • มีอะไรใหม่ใน PHP 5

บทที่ 2 ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นก่อนใช้งาน

ก่อนที่จะใช้งาน PHP เรามาติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้งานกันก่อน ซึ่งได้แก่ Apache ที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และ PHP ทำหน้าที่ประมวลผลสคริปต์ต่างๆ ที่เราเขียนขึ้น โดยเนื้อหาในบทนี้จะสอนการติดตั้งทั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows การกำหนดค่าคอนฟิกของทั้ง Apache และ PHP รวมไปถึงการปรับแต่งให้ Apache และ PHP ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องติดตั้ง
 • ติดตั้ง Apache + PHP บน Linux
  • ติดตั้ง Apache บน Linux
  • ติดตั้ง PHP บน Linux
  • ปรับแต่งให้ Apache ทำงานร่วมกับ PHP บน Linux
 • ติดตั้ง Apache + PHP บน Windows
  • ติดตั้ง Apache บน Windows
  • ติดตั้ง PHP บน Windows
  • ปรับแต่งให้ Apache ทำงานร่วมกับ PHP บน Windows
 • ปรับแต่งไฟล์คอนฟิก php.ini ให้เหมาะสม

บทที่ 3 เริ่มต้นใช้งาน PHP

เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการปูพื้นฐานการใช้งาน PHP ให้กับผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบและการเขียน อีกทั้งยังถือว่าเป็นการทบทวนสำหรับผู้ที่เคยใช้งาน PHP มาก่อน ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการใช้งาน PHP 5 ยังคงเหมือนกับการใช้ PHP 4 ดังนั้นโค้ดส่วนใหญ่ที่เขียนไว้ด้วย PHP 4 ยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับ PHP 5 ได้เช่นเดิม

 • เปิด-ปิดแท็กก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • แทรก comment เพื่ออธิบายโค้ด
 • ตัวแปร (Variable)
 • ประเภทของข้อมูล (Data Type)
 • ค่าคงที่ (Constant)
 • โอเปอเรเตอร์ (Operator)
  • โอเปอเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
  • โอเปอเรเตอร์สตริง (String Operator)
  • โอเปอเรเตอร์กำหนดค่า (Assignment Operator)
  • โอเปอเรเตอร์กำหนดค่าแบบรวม (Combination Assignment Operator)
  • โอเปอเรเตอร์เพิ่มค่าและลดค่า (Increment and Decrement Operator)
  • โอเปอเรเตอร์เชิงเปรียบเทียบ (Comparison Operator)
  • โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ (Logical Operator)
  • โอเปอเรเตอร์ระดับบิต (Bitwise Operator)
 • คำสั่งควบคุมโปรแกรม (Control Structure)
  • กลุ่มคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
  • คำสั่ง if
  • คำสั่ง else
  • คำสั่ง elseif
  • คำสั่ง switch
   กลุ่มคำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำๆ
  • คำสั่ง while
  • คำสั่ง for
  • คำสั่ง do..while
 • หยุดการทำงานของลูปและสคริปต์
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 4 รู้จักกับอาร์เรย์

ในบทที่ผ่านมาเราได้รู้จักกับตัวแปรมาแล้ว ซึ่งตัวแปรจะใช้สำหรับเก็บค่าเพียงค่าเดียว แต่เรายังสามารถเก็บข้อมูลหลายๆ ตัวไว้ในกลุ่มเดียวกันได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องใช้ตัวแปรหลายๆ ตัว ซึ่งถูกเรียกว่า อาร์เรย์ และการใช้งานก็มีความหลากหลาย และมีประโยชน์ในการทำงานหลายรูปแบบทีเดียว

 • พื้นฐานของอาร์เรย์
 • หลากหลายวิธีในการสร้างอาร์เรย์
 • นับจำนวนสมาชิกในอาร์เรย์
 • แสดงรายการสมาชิกในอาร์เรย์
 • ตรวจสอบข้อมูลในอาร์เรย์
 • แก้ไขและลบสมาชิกในอาร์เรย์
 • สร้างสตริงจากอาร์เรย์ด้วย implode() และสร้างอาร์เรย์จากสตริงด้วย explode()
 • จัดเรียงสมาชิกในอาร์เรย์
 • อาร์เรย์หลายมิติ
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 5 จัดการสตริงและ Regular Expression

ในบทนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันที่ใช้จัดการสตริงซึ่งพบเห็นและใช้กันบ่อยๆ มีประโยชน์อย่างมากในการนำไปสร้างหน้างานตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และเนื้อหาทั้งหมดนี้จะกลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย PHP รวมถึงการเขียนโปรแกรมในระดับสูงต่อไป

 • ตัดช่องว่างออกจากสตริง
 • จัดรูปแบบสตริงให้เหมาะสม
 • จัดรูปแบบตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
 • หาความยาวและเปรียบเทียบสตริง
 • หาสตริงย่อยและตำแหน่งของสตริง
 • ค้นหาและแทนที่ข้อมูลในสตริง
 • รู้จักกับ Regular Expression
 • เริ่มใช้งาน Regular Expression
  • ใช้เครื่องหมาย . เพื่อ match กับตัวอักษรใดๆ ก็ได้
  • ใช้เครื่องหมาย [ ] เพื่อระบุเฉพาะตัวอักษรที่ต้องการ
  • ใช้เครื่องหมาย [^ ] เพื่อระบุตัวอักษรที่ไม่ต้องการ
  • ใช้กลุ่มตัวอักษรสำเร็จรูป
  • ใช้เครื่องหมาย * หรือ + เมื่อต้องการรูปแบบข้อความเหมือนเดิม
  • ใช้เครื่องหมาย ( ) เพื่อแบ่งกลุ่มรูปแบบของสตริง
  • ระบุจำนวนที่ต้องการให้แสดงรูปแบบซ้ำด้วย { }
  • กำหนดจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของสตริง
  • กำหนดตัวเลือกด้วย |
  • Match เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ
 • ตรวจสอบสตริงตามรูปแบบที่ต้องการด้วย Regular Expression
 • ค้นหาและแทนที่สตริงด้วย Regular Expression
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 6 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน เป็นการนำเอาโค้ดที่ทำงานบางอย่างมารวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย โดยเวลาใช้งานจริงก็เพียงแต่เรียกใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมาเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง สามารถเรียกใช้งานซ้ำได้หลายครั้งตามต้องการ ทำให้โค้ดดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม การใช้ฟังก์ชันอาจจะมีการส่งค่ากลับคืนมาหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับหน้าที่และลักษณะการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน

 • ทบทวนการใช้ฟังก์ชันใน PHP
 • เขียนฟังก์ชันใช้งานเอง
 • กฎการตั้งชื่อฟังก์ชัน
 • กำหนดพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชัน
 • ทำความเข้าใจกับขอบเขต (Scope) ของตัวแปรในฟังก์ชัน
 • ส่งค่าให้ฟังก์ชันแบบ pass by value และ pass by reference
 • ใช้ return ในฟังก์ชัน
  • ใช้ return ในกรณีที่ต้องการให้ฟังก์ชันหยุดทำงาน
  • ใช้ return ในกรณีที่ต้องการคืนค่าจากฟังก์ชัน
 • นำโค้ดกลับมาใช้ใหม่ด้วย require() และ include()
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 7 จัดการกับไฟล์และไดเรกทอรี

การจัดการไฟล์และไดเรกทอรีเป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่พบได้บ่อยมากในการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านไฟล์ เขียนไฟล์ ลบไฟล์หรือสร้างไดเรกทอรี เป็นต้น ซึ่ง PHP เองมีความสามารถในการจัดการไฟล์และไดเรกทอรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสารพัดประโยชน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย

 • ลำดับขั้นตอนการจัดการกับไฟล์
 • เปิดไฟล์ด้วย fopen()
 • อ่านข้อมูลจากไฟล์
 • หลากหลายวิธีในการอ่านข้อมูลจากไฟล์
 • อ่านข้อมูลทีละตัวอักษร
 • อ่านข้อมูลทีเดียวทั้งไฟล์
 • บันทึกข้อมูลลงไฟล์
 • สารพัดฟังก์ชันที่ใช้จัดการไฟล์และไดเรกทอรี
  • ตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่หรือไม่ด้วย file_exists()
  • เช็กขนาดของไฟล์ด้วย filesize()
  • ลบไฟล์ด้วย unlink()
  • สร้างและลบไดเรกทอรีด้วย mkdir() และ rmdir()
  • เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือไดเรกทอรีด้วย rename()
  • อ่านข้อมูลในไดเรกทอรีด้วย opendir(), readdir() และ closedir()
  • ตรวจสอบไฟล์หรือไดเรกทอรีด้วย is_file() และ is_dir()
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 8 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย PHP

ในการพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่ นิยมนำหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP (Object-Oriented Programming) มาใช้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโปรแกรมได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP มาตั้งแต่เวอร์ชัน 3 แล้ว และได้มีการพัฒนาและเพิ่มเติมใน PHP 4 แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในหลายๆ ส่วนจนกระทั่งได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกครั้งใน PHP 5 ซึ่งได้เพิ่มความสามารถทางด้าน OOP ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

 • ทำความรู้จักกับการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
 • สร้างคลาส แอตทริบิวต์และเมธอดใน PHP
 • คอนสตรักเตอร์ (Constructors) และดีสตรักเตอร์ (Destructors)
 • สร้างอ็อบเจกต์จากคลาส
 • ใช้งานแอตทริบิวต์ภายในคลาส
 • ควบคุมการใช้แอตทริบิวต์และเมธอด
 • สร้างคลาสใหม่จากคลาสเดิมที่มีอยู่แล้ว (Inheritance)
 • ควบคุมการสืบทอดแอตทริบิวต์และเมธอดภายในคลาส
 • สร้างแอตทริบิวต์และเมธอดในคลาสลูกใหม่ด้วยการ Override
 • ป้องกันการสืบทอดคลาสและ Override ด้วย final
 • ตรวจสอบประเภทคลาสและส่งอ็อบเจกต์ให้ถูกคลาสด้วย Type Hinting
 • กำหนดค่าคงที่และสมาชิกคลาสแบบสแตติก
 • โคลนนิ่งอ็อบเจกต์ (Opject Cloning)
 • สร้างต้นแบบคลาสและเมธอดด้วย Abstract
 • กำหนดมาตรฐานการใช้งานคลาสด้วยอินเทอร์เฟซ (Interface)
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 9 จัดการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมมีหลายประเภท เนื้อหาในบทนี้เราจะมาดูกันว่า PHP มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกี่แบบ แต่ละแบบมีรายละเอียดอย่าไรบ้าง สามารถจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงการปรับแต่งการแสดงผลข้อผิดพลาดต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน PHP 5 ก็คือการใช้งาน exception ซึ่งนำมาใช้จัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และผู้อ่านจะได้เรียนรู้ในบทนี้

 • เขียนโปรแกรมย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้
 • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรมมีกี่ประเภท
  • Syntax Error
  • Runtime Error
  • Logic Error
 • Error Message 5 แบบใน PHP
 • ระดับในการรายงานข้อผิดพลาดของ PHP
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง error ในไฟล์ php.ini
 • จัดการข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย exception
  • รู้จักกับ exception
  • กำหนดรูปแบบ exception ตามต้องการ
 • กำหนดรูปแบบ exception ตามต้องการ
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 10 จัดการข้อมูลจากแบบฟอร์ม

เมื่อพูดถึงเว็บแอปพลิเคชันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของแบบฟอร์ม เพราะเป็นส่วนสำคัญในการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด เช่น แบบฟอร์มสมัครสมาชิก แบบฟอร์มสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือแบบฟอร์มสำหรับส่งอีเมล เป็นต้น เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการเขียน PHP เพื่อจัดการกับข้อมูลในแบบฟอร์มประเภทต่างๆ รวมทั้งเทคนิคที่ใช้ในการจัดการและตรวจสอบข้อมูลที่รับมาจากผู้ใช้

 • รับข้อมูลจาก text box และ text area
 • รับข้อมูลจาก radio button
 • รับข้อมูลจาก select box
 • รับข้อมูลจาก checkbox และ hidden field
 • ตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์ม
 • จัดรูปแบบข้อมูลที่รับเข้ามาใหม่
 • รวมแบบฟอร์มและโค้ด PHP ให้เป็นหนึ่งเดียว
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 11 ติดตามการใช้งานของผู้ชมด้วย session

session เป็นความสามารถอย่างหนึ่งของ PHP ที่นำมาใช้ในการติดตามการใช้งานของผู้ชมบนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและกิจกรรมของผู้ใช้แต่ละคนที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ได้ โดย session ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาระบบงานสำคัญต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้หลักการทำงานของ session รวมถึงการประยุกต์ใช้งานกันในบทนี้

 • ทำไมต้องมี session
 • ทำความเข้าใจกับพื้นฐานการทำงานของ session
 • รู้จักกับคุกกี้
 • 3 ขั้นตอนในการใช้งาน Session
 • การใช้งาน session จริง
 • ปรับแต่งการใช้งาน session ให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบ User Login ด้วย session
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 12 ติดตั้งและใช้งาน MySQL

MySQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลประเภทโอเพ่นซอร์ซ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อนำมาใช้งาน อีกทั้งยังมีความสามารถและฟีเจอร์ต่างๆ ไม่แพ้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ต้องเสียเงินอย่างเช่น Oracle, MS SQL, DB2 เป็นต้น เนื้อหาบทนี้จะสอนการติดตั้งและทบทวนการใช้งาน MySQL เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานร่วมกับ PHP ต่อไป

 • เริ่มติดตั้ง MySQL
  • ติดตั้ง MySQL บน Windows
  • ติดตั้ง MySQL บน Linux
 • ล็อกอินเข้าใช้งาน MySQL
 • ใช้งาน MySQL เบื้องต้น
  • แสดงและสร้างฐานข้อมูล
  • แสดงและสร้างตาราง
 • ทำความเข้าใจกับชนิดข้อมูลใน MySQL
  • ชนิดข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลตัวเลข
  • ชนิดข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลวันที่-เวลา
  • ชนิดข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลสตริง
 • ใช้คำสั่ง SQL เพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
  • เพิ่มข้อมูลในตารางด้วย INSERT
  • ค้นหาข้อมูลในตารางด้วย SELECT
  • แก้ไขข้อมูลในตารางด้วย UPDATE
  • ลบข้อมูลในตารางด้วย DELETE
  • ลบตารางหรือฐานข้อมูลด้วย DROP

บทที่ 13 เขียน PHP ติดต่อกับ MySQL

PHP มีความสามารถในการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลได้หลายประเภท เช่น Oracle, MSSQL, MySQL, PostgreSQL หรือ DB2 เป็นต้น โดยหนึ่งในระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับ PHP มากที่สุดนั่นก็คือ MySQL และ PHP ก็มีฟังก์ชันและไลบรารีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อและจัดการกับ MySQL ซึ่งเราจะมาศึกษารายละเอียดกันในเนื้อหาบทนี้

 • ติดตั้ง Extension เพื่อใช้งาน MySQL ร่วมกับ PHP
  • ติดตั้ง mysql extension บน Windows
  • ติดตั้ง mysql extension บน Linux
 • อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บ
 • เพิ่มเรคอร์ดลงฐานข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 14 ใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูป SQLite

ใน PHP 5 นั้นได้มีการผนวกรวมเอาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็กเข้ามาไว้ด้วย นั่นคือ SQLite ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเขียน PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

 • รู้จักกับ SQLite
 • ข้อจำกัดของ SQLite
 • ทดสอบรัน SQLite จากคอมมานด์ไลน์
 • ปรับแต่งค่า SQLite ก่อนใช้งาน
 • เขียนสคริปต์ PHP ใช้งานร่วมกับ SQLite
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 15 จัดการกับวันที่และเวลา

วันที่และเวลาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถพบเห็นการใช้งานอยู่ทั่วไป เช่น การแสดงวันที่เวลาปัจจุบันบนเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าจะต้องมีการกำหนดวันโอนเงินหรือวันส่งสินค้า การโพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ดหรือฟอรัมต่างๆ ก็มีการบันทึกเวลาที่โพสต์ข้อมูล เป็นต้น PHP มีความสามารถในการจัดการข้อมูลวันที่และเวลาได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถแปลงข้อมูลวันที่และเวลาให้เป็นรูปแบบต่างๆ ได้ และเราจะมาศึกษารายละเอียดกันในบทนี้

 • แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน
 • แสดงวันที่ภาษาไทย
 • ตรวจสอบวันที่ว่าถูกต้องหรือไม่
 • รู้จักกับค่า timestamp
 • จัดเก็บวันที่และเวลาลงใน MySQL
 • สร้างแบบฟอร์มแสดงวันที่และเวลา
 • สร้างปฏิทินประจำปี
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 16 อัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์

การอัปโหลดไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ PHP รองรับและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ ผู้อ่านสามารถนำความสามารถในการอัปโหลดไฟล์นี้มาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การโพสต์รูปภาพ เอกสาร โปรแกรมประเภทต่างๆ ในบทนี้ผู้อ่านจะได้เห็นความสามารถของ PHP ในการจัดการกับการอัปโหลดไฟล์ รวมไปถึงเทคนิคการปรับแต่งค่าเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

 • ปรับแต่งค่าก่อนอัปโหลดไฟล์
 • รู้จักกับตัวแปรในการอัปโหลดไฟล์
 • รู้จักกับฟังก์ชันในการอัปโหลดไฟล์
 • ทดสอบอัปโหลดไฟล์เบื้องต้น
 • ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์
 • แยกเก็บไฟล์ที่อัปโหลดตามวันที่
 • อัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 17 ส่งเมลด้วย PHP

การรับส่งเมลเป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะเราต้องใช้อีเมลในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอก รวมถึงรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย เราสามารถนำความสามารถในการส่งอีเมลของ PHP มาประยุกต์ใช้งานในเว็บไซต์ได้หลากหลายวิธี เช่น สร้างแบบฟอร์มสำหรับส่งอีเมลถึงเว็บมาสเตอร์เพื่อเสนอแนะความคิดเห็น หรือจะเป็นแบบฟอร์มให้ผู้ชมเว็บส่งเนื้อหาหรือข้อมูลไปให้เพื่อนที่รู้จัก ผ่านทางเว็บไซต์ของเราเองก็ได้ เป็นต้น

 • ปรับแต่งค่าให้ถูกต้องก่อนส่งเมล
 • ส่งเมลง่ายๆ ด้วยฟังก์ชัน mail()
 • ระบุ header เพิ่มเติมในการส่งเมล
 • ส่งเมลหาผู้รับหลายคน
 • ส่งอีเมลแบบ HTML
 • ฉีกข้อจำกัดในการส่งเมลด้วย PHPMailer
  • ดาวน์โหลดและติดตั้ง PHPMailer
  • ทดสอบส่งเมลเบื้องต้น
  • ส่งอีเมลแบบ HTML
  • ส่งเมลแบบแนบไฟล์ไปด้วย
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 18 ตรวจสอบสิทธิการใช้งานผู้ใช้ ต่อยอดสู่ระบบสมาชิก

การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของผู้ใช้หรือที่เรียกกันว่า Authentication นั้น เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่นำมาใช้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันกันแล้ว โดยเหตุผลหลัก นอกจากการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้และเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการเว็บแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับแต่งรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนได้ ซึ่งผู้อ่านจะได้รู้จักกับการนำหลักการ Authentication มาประยุกต์ใช้งาน รวมถึงความสามารถของ PHP ที่ใช้ในการจัดการกันในบทนี้

 • ตรวจสอบสิทธิการใช้งานเบื้องต้น
 • ตรวจสอบสิทธิโดยการใช้ HTTP Authentication
  • ระบุข้อมูลลงไปในสคริปต์โดยตรง
  • อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล
 • ตรวจสอบและพัฒนาระบบสมาชิกโดยการใช้ session
  • สร้างไฟล์ dbcon.php สำหรับเก็บไว้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  • หน้าแรกของเว็บไซต์
  • ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่
  • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  • เมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน
  • หน้านี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • ล็อกเอาต์ออกจากระบบ
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 19 สร้างเว็บบอร์ดเปิดชุมชนออนไลน์

คงจะดีไม่ใช่น้อยหากเว็บไซต์ของเรามีเว็บบอร์ดไว้ให้บริการผู้ชม เพื่อเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงสอบถามปัญหาต่างๆ หลายเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมผู้ใช้งานจากทั่วสารทิศมารวมกันอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ด้วยความสามารถของ PHP ผู้อ่านสามารถพัฒนาเว็บบอร์ดขึ้นมาใช้งานเองได้โดยง่าย ซึ่งจะได้เห็นตัวอย่างกันในบทนี้

 • เตรียมความพร้อมก่อนสร้างเว็บบอร์ด
 • สำรวจโครงสร้างไฟล์ style.css และ dbcon.php
 • สร้างแบบฟอร์มสำหรับโพสต์กระทู้
 • แสดงรายการกระทู้ทั้งหมด
 • เปิดดูข้อมูลและตอบกระทู้
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 20 รวมทิปเทคนิคเด็ด

หลากหลายเทคนิคและกลเม็ดเคล็ดลับที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์เว็บให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การแสดงไฮไลต์สีของโค้ด PHP หรือการตรวจเช็ก IP Address ของผู้เข้าชมเว็บ เป็นต้น ซึ่งในบทนี้ผมจะแนะนำเทคนิคบางส่วนที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในเว็บได้

 • วัดสปีดความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยตัวคุณเอง
 • แสดงไฮไลต์สีของโค้ด PHP
 • Redirect ผู้ชมไปยังหน้าใหม่
 • เก็บผลลัพธ์ในบัฟเฟอร์ก่อนส่งให้ผู้ใช้
 • เคาต์ดาวน์นับถอยหลังวันสำคัญ
 • ตรวจสอบ IP Address ของผู้ชม
 • นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

ภาคผนวก ก คำถามที่ถามกันบ่อย (FAQ)

ภาคผนวก ข สารพันเว็บไซต์ PHP

ภาคผนวก ค แนะนำ Tool ที่น่าสนใจ

ภาคผนวก ง รายชื่อไฟล์ที่แถมมากับซีดี