เรียนลัดหัดกีตาร์ ด้วย... Guitar Pro

ผู้เขียน: สิรวิชญ์ คิมหการ
ISBN: 978-974-04-7814-0
จำนวนหน้า: 336 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 1.8 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 275 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 240 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • ทางลัดในการหัดกีตาร์ให้เป็นเร็ว โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้
 • เจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านดนตรีสากลสำหรับการเล่นกีตาร์
 • อ่านและเขียนโน้ตเพลง พร้อมตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 • ดาวน์โหลดฟรี! โน้ตเพลงแบบฝึกหัดเพื่อศึกษาทักษะของนิ้ว ที่สามารถเล่นให้ดูเหมือนจริงผ่านทางคอมพิวเตอร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นหัดกีตาร์ และต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้
 • ผู้ที่เล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้ว และอยากพัฒนาทักษะตามมาตรฐานดนตรีสากล
 • ผู้ที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ด้านกีตาร์ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

ควรรู้อะไรมาบ้างก่อนอ่าน

 • เพียงรู้จักการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็เพียงพอแล้ว

จะทดลองปฏิบัติตามตัวอย่างในหนังสือต้องมีอะไรบ้าง

 • กีตาร์แบบใดก็ได้
 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโฟนและลำโพง
 • โปรแกรม Guitar Pro เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป


บทนำ คอมพิวเตอร์กับการศึกษาดนตรี

เตรียมความพร้อมในการศึกษาเรื่องดนตรีและกีตาร์จากหนังสือเล่มนี้ โดยทำความเข้าใจแนวทางในการศึกษาดนตรีและบทบาทความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ดนตรี รวมถึงการทำความรู้จักกับโปรแกรม Guitar Pro 5 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์มากสำหรับนักกีตาร์และเราจะได้ใช้ในหนังสือเล่มนี้

 • บทบาทของคอมพิวเตอร์กับการศึกษาดนตรี
 • แนวทางในการศึกษาดนตรี
  • การเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี
  • การฝึกฝนทักษะในการเล่นเครื่องดนตรี
 • รู้จักกับโปรแกรม Guitar Pro 5
 • การติดตั้งโปรแกรม Guitar Pro 5
 • การเปิดใช้งานโปรแกรม Guitar Pro 5
 • ส่วนประกอบภายในโปรแกรม Guitar Pro 5
 • การเปิดไฟล์งานใน Guitar Pro 5
  • เปิดแบบ Open
  • เปิดแบบ Browser
 • การค้นหาไฟล์แบบฝึกหัดจากอินเทอร์เน็ต

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นศึกษากีตาร์

เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวทางกายภาพเกี่ยวกับกีตาร์ ประเภทของกีตาร์ รู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของกีตาร์ และเริ่มต้นหยิบกีตาร์ขึ้นมาตั้งสาย ซึ่งมีวิธีตั้งสายกีตาร์หลายรูปแบบ รวมถึงเริ่มต้นตั้งสายกีตาร์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Guitar Pro ด้วย

 • ประเภทของกีตาร์
  • กีตาร์คลาสสิก (Classical Guitar)
  • กีตาร์อคูสติก (Acoustic Guitar)
  • กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar)
 • ส่วนประกอบของกีตาร์
 • รูปแบบการตั้งสายกีตาร์
  • แบบมาตรฐาน (Standard Tuning)
  • แบบลดคีย์ (Tune Down)
  • แบบหย่อนสายบางสาย (Dropped)
  • แบบเปิด (Open)
 • การศึกษารูปแบบการตั้งสายกีตาร์ด้วย Guitar Pro
 • การตั้งสายกีตาร์
  • การตั้งสายกีตาร์ในอดีต
  • การตั้งสายกีตาร์ด้วยคอมพิวเตอร์
  • การตั้งสายกีตาร์แบบสัมพันธ์ (Relative Tuning)

บทที่ 2 การกดและการดีดสาย

เราจะได้เริ่มหยิบกีตาร์ขึ้นมาลองกดลองดีดเพื่อฝึกทักษะการใช้นิ้วและมือในการเล่นกีตาร์ พร้อมกับการเรียนรู้วิธีการกดสายบนคอกีตาร์และวิธีการดีดสายกีตาร์ในรูปแบต่างๆ โดยถือว่าผู้อ่านถนัดมือขวาเป็นหลัก จึงใช้มือซ้ายในการจับคอกีตาร์และใช้มือขวาในการดีด ดังนั้นหากมีกาพูดถึงมือซ้ายหรือมือขวาก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วย สำหรับคนที่ถนัดมือซ้ายก็ขอให้พิจารณากลับการเล่นด้วยตัวท่านเอง ซึ่งคงไม่เกินความสามารถอย่างแน่นอน

 • การกดสายบนเฟร็ตบอร์ด
  • การกดสายโดยทั่วไป
  • การกดสายแบบทาบ (Barre)
 • การดีดสายกีตาร์
  • การดีดโดยใช้ปิ๊ก (Pick Style)
  • การดีดด้วยนิ้ว หรือการเกา (Finger Style)
  • การดีดโดยใช้ปิ๊กผสมนิ้ว

บทที่ 3 ระบบโน้ตแท็บและระบบโน้ตมาตรฐาน

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการศึกษากีตาร์ ซึ่งได้แก่วิธีการอ่านและเขียนโน้ตทั้งในระบบโน้ตแท็บและระบบโน้ตมาตรฐาน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการเรียนรู้และฝึกหัดการเล่นกีตาร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเผยแพร่ในรูปแบบโน้ตแท็บและระบบโน้ตมาตรฐาน

 • ระบบโน้ตแท็บ (Tablature Notation)
  • จุดเด่นของระบบโน้ตแท็บ
  • จุดด้อยของระบบโน้ตแท็บ
 • ระบบโน้ตมาตรฐาน (Music Notation)
  • บรรทัด (Music Notation)
  • เครื่องหมายบอกระดับเสียง (Clef)
  • ห้องเพลง (Measures)
  • เครื่องหมายควบคุมการเล่น
  • แบบฝึกหัด 3-1
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 4 ขั้นเวลา ระดับเสียง และการควบคุม

เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับขั้นเวลา (Duration) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวนอนของตัวโน้ต และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระดับเสียง (Pitch) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของตัวโน้ต เมื่อศึกษาจบบทนี้จะทำให้เราสามารถอ่านและเขียนโน้ตเพลงในระบบโน้ตมาตรฐานได้

 • เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature)
  • ชื่อมาตราของเครื่องหมายกำหนดจังหวะ
 • ขั้นเวลาตัวโน้ต (Note Duration)
 • ขั้นเวลาตัวหยุด (Rest Duration)
 • โน้ตประจุดและการโยงเสียง (Augmentation dots และ Tenuto ties)
 • N-tuplet
 • Tripet Feel
 • ระดับเสียง (Accidentals)
 • การเขยิบเสียง (Accidentals)
 • เครื่องหมายกุญแจเสียง (Key Signature)
 • การศึกษา Key Signature ด้วย Guitar Pro 5
  • แบบฝึกหัด 4-1
  • แบบฝึกหัด 4-2
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 5 ขั้นคู่เสียงและสเกล (Interval & Scale)

เรียนรู้ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของระดับเสียง ซึ่งเรียกว่าขั้นคู่เสียง และกลุ่มของระดับเสียงที่เรียกว่าสเกล อีกทั้งจะได้ใช้เครื่องมือใน Guitar Pro ช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วย ซึ่งความรู้ในบทนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในงานประพันธ์เพลง การศึกษาการเล่นกีตาร์ และการแกะเพลงด้วยโปรแกรม Guitar Pro ในโอกาสต่อไป

 • ขั้นคู่เสียง
  • Major และ Perfect
  • Augmented และ Diminished
  • Minor
  • แบบฝึกนิ้วสำหรับขั้นคู่เสียง
  • แบบฝึกหัด 5-1
 • การศึกษาขั้นคู่เสียงจาก Guitar Pro
 • สเกล (Scale)
  • โครมาติกสเกล (Chromatic Scales)
  • ไดอาโทนิกสเกล (Diatonic Scales)
  • แบบฝึกนิ้วสำหรับสเกล Major
  • แบบฝึกหัด 5-2
  • แบบฝึกนิ้วสำหรับสเกล Minor
  • แบบฝึกหัด 5-3
  • ชื่อระดับของโน้ตในสเกล (Scale Degrees)
  • การศึกษาเรื่องสเกลด้วย Guitar Pro
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 6 การเล่นลูกนิ้วไล่สเกล

เข้าสู่การฝึกหัดนิ้วด้วยการเล่น Lick หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า "ลูกนิ้ว" ซึ่งเป็นการเล่นกีตาร์โดยค่อยๆ ไล่โน้ตไปตามสเกลในแบบต่างๆ โดยจะคัดมาให้ท่านได้ศึกษากันเฉพาะในรูปแบบที่น่าสนใจและมีความยืดหยุ่นในการประยุกต์-ปรับปรุง-ดัดแปลง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย

 • Stretching Lick
  • แบบฝึกการไล่ Chromatic Scale แบบ Stretching Lick
  • แบบฝึกหัด 6-1
  • แบบฝึกหัด 6-2
  • แบบฝึกหัด 6-3
  • แบบฝึกหัด 6-4
  • แบบฝึกการไล่ 2nd Augmented แบบ Stretching Lick
  • แบบฝึกหัด 6-5
 • Sequences Lick
  • แบบฝึกการไล่ Major Scale แบบ Sequences Lick
  • แบบฝึกหัด 6-6
  • แบบฝึกการไล่ Pentatonic Minor Scale แบบ Sequences Lick
  • แบบฝึกหัด 6-7
  • แบบฝึกการไล่ Byzantine Scale แบบ Sequences Lick
  • แบบฝึกหัด 6-8
 • Pedal Point Lick
  • แบบฝึก Pedal Point แบบ Single High & Low
  • แบบฝึกหัด 6-9
  • แบบฝึกหัด 6-10
  • แบบฝึก Pedal Point แบบ Multi High & Low
  • แบบฝึกหัด 6-11
  • แบบฝึกหัด 6-12
 • String Skipping Lick
  • แบบฝึก String Skipping แบบเว้นสายคงที่
  • แบบฝึกหัด 6-13
  • แบบฝึก String Skipping แบบมีการเขยิบสายเว้น
  • แบบฝึกหัด 6-14
  • แบบฝึก String Skipping แบบมีการเพิ่ม-ลดสายเว้น
  • แบบฝึกหัด 6-15
 • Arpeggios Lick
  • แบบฝึกการไล่ Minor Scale แบบ Arpeggios Lick
  • แบบฝึกหัด 6-16
  • แบบฝึกหัด 6-17
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 7 เทคนิคลูกเล่นเสียง

ลูกเล่นการสร้างเสียงจากกีตาร์ ให้เสียงที่แตกต่างจากการดีดสายทั่วไปและจะช่วยสร้างสีสันและอรรถรสให้แก่เสียงเพลงมากกว่าการเล่นโน้ตตามปกติ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาขอทำความเข้าใจอีกครั้งว่า หนังสือเล่มนี้ถือว่าผู้อ่านเป็นคนถนัดมือขวา คือใช้มือซ้ายในการกดเฟร็ตบนคอกีตาร์และใช้มือขวาในการดีดสาย ดังนั้นหากมีการใช้คำพูดว่า "มือซ้าย" ขอให้เข้าใจว่า เป็นมือที่ใช้กดสาย และหากพูดว่า "มือขวา" ให้เข้าใจว่าเป็นมือที่ใช้ดีดสาย

 • เทคนิค Bend/Release
  • ขั้นตอนการ Bend/Release
  • แบบฝึกหัด 7-1
 • เทคนิค Vibrato
  • การเคลื่อนที่นิ้วในแนวตั้ง (Vertical)
  • การเคลื่อนที่นิ้วในแนวขวาง (Sideway)
  • แบบฝึกหัด 7-2
 • เทคนิค Hammer On / Pull Off
  • แบบฝึกหัด 7-3
 • เทคนิค Trill
  • แบบฝึกหัด 7-4
 • เทคนิค Harmonics
  • Natural Harmonic
  • Artifical Harmonic
  • แบบฝึกหัด 7-5
 • เทคนิค Slide
  • ขั้นตอนการ Slide
  • แบบฝึกหัด 7-6
 • เทคนิค Palm Mute และ Dead Note
  • Palm Mute
  • Dead Note
  • แบบฝึกหัด 7-7
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 8 คอร์ด I - การสร้างและการเล่นโดยกีตาร์

การทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับคอร์ด บางท่านอาจใช้วิธีการท่องจำเอาว่าคอร์ดไหนประกอบด้วยโน้ตใดบ้าง ซึ่งก็คงไม่สามารถจดจำได้มากนัก และจะเกิดความยุ่งยากเมื่อต้องเขียนโน้ตคอร์ดใน Score ดังนั้นเราควรเรียนรู้หลักการและวิธีการสร้างคอร์ดที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เราสามารถสร้างเสียงจากคอร์ดได้เอง เมื่อเจอคอร์ดไหนที่ไม่เคยพบ ก็ไม่ต้องเสียเวลากลับไปเปิดตารางคอร์ดเพื่อท่องจำใหม่ นอกจากนี้ท่านจะสามารถเลื่อนคีย์ของคอร์ดได้อย่างไม่จำกัด และยังช่วยให้สามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปในการเล่นคอร์ดได้อย่างถูกครรลองอีกด้วย

 • คอร์ดและการสร้าง
  • คอร์ดประเภท Triads
  • คอร์ดประเภท Seventh
  • Power chord
 • การกลับรูปคอร์ด (Inversion)
  • First Inversion (Inversion #1)
  • Second Inversion (Inversion #2)
  • Third Inverson (Inversion #3)
 • การศึกษาเรื่องคอร์ดด้วย Guitar Pro
 • การคิดรูปแบบการจับคอร์ดบนคอกีตาร์
 • รูปแบบการจับคอร์ดที่สำคัญ
  • การใช้งานรูปแบบคอร์ด
  • ทำไมการจับคอร์ดจึงมีหลายรูปแบบ
 • เทคนิคการเปลี่ยนคอร์ดกีตาร์
 • การดีดคอร์ดโดยกีตาร์
  • การเล่นแบบตีคอร์ด
  • การเล่นแบบกระจายคอร์ด
 • แพตเทิร์นในการดีดคอร์ดกีตาร์
  • แบบฝึกหัด 8-1
  • แบบฝึกหัด 8-2
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 9 คอร์ด II - การเลือกใช้งานคอร์ด

ในบทที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้การสร้างคอร์ดและการเล่นคอร์ดด้วยกีตาร์ ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้แนวทางในการนำคอร์ดไปใช้งาน นั่นคือการสร้างทางเดินคอร์ด (Chord Progression) ซึ่งจะทำให้เราทราบว่า ในเพลงๆ หนึ่งควรประกอบด้วยคอร์ดใดบ้าง ควรนำคอร์ดใดมาใช้บ้าง ควรเลือกคอร์ดลูกจบอย่างไร และคอร์ดต่างๆ ในเพลงควรมีการเรียงลำดับอย่างไรจึงจะไพเราะ ส่งผลให้เราสามารถค้นหาคอร์ดในเพลงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถเลือกคอร์ดใส่ในเพลงที่เราประพันธ์เองได้อย่างเหมาะสม

 • คอร์ดที่ควรปรากฏในเพลง
  • Diatonic Triads Chords
  • Diatonic Seventh Chords
 • ตัวเลขโรมันแทนชื่อคอร์ด
  • กรณีคอร์ด Triads
  • กรณี Inversion ของคอร์ด Triads
  • กรณีคอร์ด Seventh
  • กรณี Inversion ของคอร์ด Seventh
 • วลีเพลงและลูกจบ (Phrase & Cadence)
  • Authentic cadence (V หรือ vii ->I)
  • Half (หรือ Imperfect) cadence (ii, IV , I , ? ->V)
  • Plagal cadence (IV->I)
  • Deceptive (หรือ Interrupted) cadence (V->?)
 • วงรอบคอร์ด (Circle Progressions)
 • ทางเดินคอร์ด (Chord Progressions)
  • Chord Progressions พื้นฐาน
  • การใช้งานคอร์ด Seventh
  • Chord Progressions อื่นๆ

บทที่ 10 พื้นฐานการเขียนโน้ตด้วย Guitar Pro

การประพันธ์เพลงโดยใช้โปรแกรม Guitar Pro จะใช้พื้นฐานของทฤษฎีดนตรีที่ได้เรียนรู้กันมาแล้ว โดยการทำงานจะเกี่ยวข้องกับการเขียนตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรีเป็นหลัก นอกจากนี้การเลือกเขียนโน้ตตัวใดลงบนโน้ตเพลงนั้น ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ด้านดนตรีของผู้ใช้งานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม Guitar Pro มีเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในการประพันธ์เพลงหลายอย่าง ที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้ง่ายและลดข้อผิดพลาด ทำให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มากนัก สามารถประพันธ์เพลงได้อย่างไม่ยากเย็น

 • ความสำคัญของการประพันธ์เพลง
 • พื้นฐานการสร้างงานเพลงด้วย Guitar Pro
  • การสร้างไฟล์งานใหม่
  • การกำหนดความเร็วของเพลง
  • การจัดการแทร็ก (Track)
  • การจัดการตัวโน้ตและบาร์
 • การเขียนโน้ตเพลงด้วย Guitar Pro
  • การเลือกตำแหน่งการทำงาน
  • การกำหนด Key Signature
  • การกำหนด Time Signature
  • การกำหนด Triplet Feel
  • การเขียนตัวโน้ต
  • การใส่เครื่องหมายบอกวิธีการเล่น
  • การเขียนโน้ตเครื่องเคาะ (Percussion)
  • การเขียนโน้ตแบบ 2 ชั้น
  • แบบฝึกหัด 10-1
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 11 การใส่เครื่องหมายทางดนตรีใน Guitar Pro

เรียนรู้การใส่เครื่องหมายทางดนตรีแทรกลงในโน้ตเพลง เพื่อบอกให้ทราบวิธีการเล่น เช่น เครื่องหมายเกี่ยวกับการเล่นย้อน เครื่องหมายเกี่ยวกับการทำเสียงเอฟเฟ็กต์พิเศษ และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่น เครื่องหมายทางดนตรีที่เราจะเรียนรู้ในบทนี้มีทั้งที่เป็นมาตรฐานสำหรับดนตรีสากลทั่วไป และสำหรับการเล่นกีตาร์โดยเฉพาะ

 • การเขียนเครื่องหมายการเล่นย้อน
  • การใส่เครื่องหมาย Musical Directions
  • แบบฝึกหัด 11-1
 • การใส่เครื่องหมาย Repeat, Alternate Endings
  • แบบฝึกหัด 11-2
 • การใส่เครื่องหมาย Effect
  • Dead Note
  • Grace Note
  • Ghost Note
  • Accentuated Note
  • Heavy Accentuated Note
  • Let Ring
  • Natural Harmonic
  • Artifical Harmonic
  • Hammer On / Pull Off
  • Bend
  • Tremolo Bar
  • Slide
  • Vibrato และ Wide Vibrato
  • Trill
  • Tremolo Picking
  • Palm Mute
  • Staccato
  • Tapping
  • Slapping และ Popping
  • Fade In
  • Wah-Wah
 • การใส่ชื่อคอร์ดและไดอะแกรมคอร์ด
  • แบบฝึกหัด 11-3
 • การใส่คำร้อง
  • แบบฝึกหัด 11-4
 • การใส่ข้อความ
 • การปรับแต่งพารามิเตอร์เสียง
 • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

บทที่ 12 ส่วนช่วยการทำงานใน Guitar Pro

เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อันได้แก่ Marker และ Wizard สำหรับช่วยสร้างหรือแก้ไขงานแบบอัตโนมัติ จากนั้นจะได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือสำหรับนักกีตาร์ที่ Guitar Pro เตรียมไว้ให้ แต่ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดในบทที่ผ่านมา คือ FredBoard Tool, KeyBoard Tool และ Metronome และสุดท้ายเราจะได้เรียนรู้การควบคุมการเล่นเพลง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการทำงานได้สูงสุด

 • การใช้งาน Marker
  • การใส่ Marker
  • การจัดการกับ Marker
  • การกระโดดไปยัง Marker
 • Wizard ผู้ช่วยสร้างและแก้ไขงาน
  • หมวด Let Ring/Palm Mute/Dynamic Options
  • หมวดการจัดการเกี่ยวกับบาร์
  • หมวดการปรับปรุง
 • การใช้งานเครื่องมืออื่นๆ
  • FretBoard
  • KeyBoard
  • Metronome
 • การควบคุมการเล่นเพลง
  • การเล่นเพลง (Play)
  • การเล่นวนรอบ (Loop)
  • การเล่นแบบ Step by Step
 • Mix Table

บทที่ 13 การปรับแต่งภายในโปรแกรม Guitar Pro

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักจะมีส่วนสำหรับกำหนดค่าบางอย่างให้เป็นค่าพื้นฐานในการใช้โปรแกรมหรือไฟล์งาน ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้การปรับแต่งเกี่ยวกับเสียงและการแสดงผลในโปรแกรม Guitar Pro ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากการปรับแต่งที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เราได้งานที่ดีที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานภายในโปรแกรมสะดวกขึ้นอีกด้วย

 • การปรับแต่งเสียง
  • ระบบเสียงแบบ RSE
  • ระบบเสียงแบบ MIDI
 • การปรับแต่งการแสดงผล
  • การเลือก Screen Mode
  • การแสดงผลแบบหลายแทร็ก
  • ปรับการแสดงผลของโน้ตเพลง
  • การปรับแต่งสัดส่วนกรอบ

บทที่ 14 การนำเข้าข้อมูลจากภายนอก

โน้ตเพลงและไฟล์เพลงถูกสร้างขึ้นจากหลากหลายโปรแกรม และถูกจัดเก็บไว้ในหลากหลายรูปแบบ หากเราสามารถนำข้อมูลหลายหลากรูปแบบเหล่านั้นมาใช้งานได้ ย่อมทำให้เราสามารถหาแหล่งข้อมูลจากภายนอกได้ง่ายขึ้น Guitar Pro จึงมีความสามารถในการนำเข้าไฟล์ข้อมูลเพลงหรือโน้ตเพลงครอบคลุมทุกรูปแบบอันเป็นที่นิยมกันทั่วไป ทั้ง MIDI, ASCII, MusicXML, PowerTab และ TablEdit

 • การนำเข้าไฟล์เสียง MIDI
 • การนำเข้าโน้ตแท็บรูปแบบ ASCII
 • การนำเข้าโน้ตแท็บรูปแบบ MusicXML
 • การนำเข้าไฟล์งานของ PowerTab
 • การนำเข้าไฟล์งานของ TablEdit

บทที่ 15 การนำเสนอผลงานที่สร้างจาก Guitar Pro

หลังจากที่เราสร้างสรรค์ผลงานใน Guitar Pro 5 จนเป็นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนท้ายสุดก็คือ การส่งออกผลงานหรือนำเสนอผลงาน โดยเราสามารถส่งผลงานออกจากโปรแกรม Guitar Pro ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ASCII, MIDI, MusicXML, Wave, Bitmap, PDF ซึ่งการเลือกว่าจะนำเสนอผลงานในรูปแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายของผลงาน

 • การพิมพ์โน้ตเพลง
  • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  • การควบคุมการตัดขึ้นบรรทัดใหม่
  • การจัดพิมพ์
 • การส่งออกเป็นไฟล์เสียง MIDI
 • การส่งออกเป็นไฟล์เสียง WAVE
 • การส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร ASCII
 • การส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร MusicXML
 • การส่งออกเป็นไฟล์ภาพ BMP
 • การส่งออกเป็นไฟล์ PDF
 • การส่งออกเป็นไฟล์งาน Guitar Pro 4