เก่ง Ajax+JSP ให้ครบสูตร เสริมพลังด้วย JSF

ผู้เขียน: กาญจนา ตันวิสุทธิ์
ISBN: 978-616-7119-21-2
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ขนาด: 14.5 x 21 x 2.1 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 295 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 260 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • ปูพื้นฐาน Ajax และ JSP ตั้งแต่ขั้นต้น พ่วงด้วย JSF จนสามารถเขียนโปรแกรมได้
 • ประยุกต์ใช้ Ajax+JSP กับ XML และการติดต่อฐานข้อมูล MySQL ผ่าน JDBC
 • แนะนำ Framework ต่างๆ รวมทั้งวิธีการสร้าง Framework ขึ้นมาเอง
 • อธิบายวิธีการติดตั้งและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ทั้ง J2SE, Tomcat และ EditPlus
 • มีตัวอย่างแอปพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น ร้านค้าออนไลน์, แชตออนไลน์ ฯลฯ พร้อมคำอธิบายและภาพประกอบ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่เริ่มต้นและสนใจทำเว็บไซต์ทุกระดับ
 • ผู้ที่สนใจการเขียนสคริปต์หรือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Ajax และ JSP
 • ผู้ที่ต้องการนำ Ajax ไปประยุกต์ใช้งานหรือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ควรรู้อะไรมาก่อนบ้าง

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML อย่างน้อยในขั้นพื้นฐาน
 • ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เป็น

จะทดลองปฏิบัติจริงตามตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ ควรมีอะไรบ้าง

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป
 • โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในหนังสือ เช่น โปรแกรม Tomcat, J2SE และ MySQL


บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Ajax

หลายคนมีความเข้าใจว่า Ajax เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมและน่าเสียดายที่บางคนมองข้ามไป เพราะไม่อยากจะเสียเวลามานั่งเรียนรู้ภาษาใหม่ แต่จริงๆ แล้ว Ajax เป็นเพียงเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่นำเทคโนโลยีที่เคยใช้กันอยู่แล้ว เช่น JavaScript, XML, CSS มาผสมผสานกันก่อให้เกิดเว็บแอปพลิเคชันที่ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

 • เว็บไซต์แบบ Ajax
 • การทำงานแบบ Ajax
  • มุมมองของผู้ใช้เว็บไซต์
  • มุมมองของผู้สร้างเว็บไซต์
  • ข้อดีของ Ajax
  • ใครใช้ Ajax บ้าง
   • ตัวช่วยค้นหา Google Suggest
   • แผนที่ Google Map
   • ข่าว Yahoo! News
   • อีเมลของ Gmail
   • ตรวจสอบโดเมน Instant Domain Search
   • อสังหาริมทรัพย์ Forest View
   • ร้านค้าออนไลน์ Panic Goods
   • สร้างงานศิลป์บนเว็บกับ TheBroth
  • เมื่อไหร่ต้องใช้ Ajax

  บทที่ 2 JavaScipt พื้นฐานสำคัญของ Ajax

  Javascript เป็นเทคโนโลยีหลักและใช้เชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้นก่อนจะเริ่มศึกษา Ajax จึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของภาษา Javascript มาบ้าง ในบทนี้จะช่วยปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาภาษานี้มาก่อน โดยจะอธิบายส่วนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการนำไปประยุกต์ใช้ในเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax

  • เริ่มต้นเขียนสคริปต์
  • เรียกเว็บเพจและเบราเซอร์ด้วย JavaScript
  • เขียนหมายเหตุใน JavaScript
  • แยกโค้ด JavaScript จากไฟล์ HTML
  • การประกาศตัวแปร
  • การสร้างอ็อบเจกต์
  • ใช้โอเปอเรเตอร์จัดการกับตัวแปร
   • โอเปอเรเตอร์กำหนดค่า (Assignment Operators)
   • โอเปอเรเตอร์เชิงเปรียบเทียบ (Comparison Operators)
   • โอเปอเรเตอร์เชิงคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
   • โอเปอเรเตอร์เชิงตรรกะ (Logical Operators)
  • จัดการอีเวนต์บนเบราเซอร์
  • รวมชุดคำสั่งเข้าเป็นฟังก์ชัน
   • ฟังก์ชันแบบส่งค่ากลับ
   • การเรียกใช้งานฟังก์ชัน
   • ฟังก์ชันและขอบเขตของตัวแปร
   • ฟังก์ชันแบบไม่มีชื่อ (Anonymous Function)
  • ใส่เงื่อนไขการทำงาน
   • คำสั่ง if … else
   • คำสั่ง switch เลือก 1 ทาง จากหลายๆ ทางเลือก
  • วนรอบการทำงาน
   • คำสั่ง for
   • คำสั่ง while
   • คำสั่ง break
   • คำสั่ง continue
  • เพิ่มลูกเล่นให้แบบฟอร์ม
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 3 เริ่มต้นเขียน Ajax

  หลังจากที่ทำความรู้จัก Ajax และปูพื้นฐาน Javascript มาแล้ว คงถึงเวลาที่ต้องเริ่มหัดเขียนกันซะที คุณผู้อ่านจะได้เข้าใจความหมายของ Ajax มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้การใช้งาน อ็อบเจกต์ XMLHttpRequest ซึ่งเป็นอ็อบเจกต์หลักของ Ajax ที่ช่วยในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยที่ไม่ต้องโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ทุกครั้ง

  • ขั้นตอนการทำงานของ Ajax
  • สร้างอ็อบเจกต์ XMLHttpRequest
  • เมธอดและพรอเพอร์ตีของ XMLHttpRequest
   • กำหนดรายละเอียดการเชื่อมต่อด้วย open
   • พรอเพอร์ตี readyState และ status
  • เริ่มแบบง่ายๆ ด้วย Hello World Ajax
  • ทดสอบ Mouseover กับ Ajax
  • เชื่อมต่อกับโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์
   • Hello World ด้วย JSP
   • Hello World ด้วย Ajax กันอีกครั้ง
  • ปัญหา Caching ของ Internet Explorer
   • ทางแก้ที่หนึ่ง แนบเวลาปัจจุบันต่อท้าย URL
   • ทางแก้ที่สอง ใช้การสร้างเลขสุ่มต่อท้าย URL
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 4 ส่งข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์ด้วย Ajax

  ปกติแล้ว เราจะใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องทำงานในลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้ เพราะมีจุดเด่นคือ สามารถประมวลผลทางฝั่งเบราเซอร์ทันที จึงทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ แต่ในกรณีที่ต้องมีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ และเราไม่ต้องการให้มีการโหลดข้อมูลทั้งหน้าทุกครั้งแล้วล่ะก็ จะต้องใช้ JavaScript อ่านข้อมูลที่ได้รับจากการกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บ และจัดให้อยู่ในรูปแบบของการส่งข้อมูลตามเทคนิคของ Ajax ก่อนที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

  • การสร้างฟอร์ม
  • อิลิเมนต์ของฟอร์ม
  • การเข้าถึงอิลิเมนต์ของฟอร์ม
   • การเข้าถึงอิลิเมนต์แบบ DOM Level 0
   • การเข้าถึงอิลิเมนต์แบบ W3C DOM
  • การอ่านข้อมูลจากอิลิเมนต์
   • อิลิเมนต์ประเภทข้อความ
   • อิลิเมนต์ประเภท checkbox
   • อิลิเมนต์ประเภท radio
   • อิลิเมนต์ประเภท select
  • จัดรูปแบบข้อมูลก่อนส่งให้เซิร์ฟเวอร์
  • ส่งข้อมูลให้เซิร์ฟเวอร์ด้วย Ajax
   • ส่งข้อมูลแบบ GET
   • ส่งข้อมูลแบบ POST
  • ปัญหาภาษาไทยกับเมธอด POST
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 5 สร้าง Ajax Framework

  ถ้าเราต้องเขียนโค้ดโปรแกรมแบบเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา คงทำให้เสียเวลามากเกินความจำเป็น จะดีกว่ามั้ยถ้าเอาเวลาเหล่านี้ไปพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ฉะนั้นในบทนี้เราจะมาสร้าง Ajax Framework ซึ่งเป็นการนำโค้ดโปรแกรมของ Ajax ที่เราต้องใช้บ่อยๆ มารวบรวมไว้เป็นไลบรารี เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้ทุกครั้งที่เราต้องการ

  • เริ่มต้นสร้าง Ajax Framework
  • ฟังก์ชัน createRequestObject( )
  • ฟังก์ชัน getDataReturnText( )
  • ฟังก์ชัน getDataReturnXml( )
  • ฟังก์ชัน postDataReturnText( )
  • ฟังก์ชัน postDataReturnXml( )
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 6 ตัวช่วยฟรีสำหรับ Ajax

  เพราะเวลามีค่าสำหรับทุกคน คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะสามารถเรียกใช้ไลบรารีที่ผู้พัฒนาอื่นๆ แจกจ่ายให้ใช้ได้ฟรีๆ โดยเฉพาะไลบรารียอดนิยมซึ่งจะแนะนำในบทนี้ ช่วยให้เราสามารถนำไปพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญคือมีข้อผิดพลาดน้อยมาก เพราะได้ผ่านการทดลองจากผู้ใช้ทั่วโลกรวมทั้งมีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง

  • ลดการเขียนโค้ดด้วย Prototype
   • ฟังก์ชัน $( )
   • ฟังก์ชัน $F( )
   • เมธอด Form.getElements( )
   • เมธอด Form.getInputs( )
   • เมธอด Form.serialize( )
   • ฟังก์ชัน try.these( )
   • คลาส Ajax.Request
   • คลาส Ajax.Updater
   • คลาส Ajax.PeriodicalUpdater
  • อีกตัวช่วยที่น่าสนใจ Scriptaculous
   • เตรียมตัวก่อนใช้งาน Scriptaculous
   • อ็อบเจกต์ Draggable
   • อ็อบเจกต์ Droppables
  • ไลบรารี jQuery ก็มีดีไม่แพ้กัน
   • แรปเปอร์ $( )
   • เมธอด $.get( )
   • เมธอด $.post( )
   • เมธอด load( )
   • การใช้งานร่วมกับ Prototype
  • Rico รองรับแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ
   • อ็อบเจกต์ AjaxEngine
   • ตัวอย่างการเรียกใช้ Rico
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 7 Ajax กับ XML

  การส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยเทคนิค Ajax บางครั้งต้องมีการรับส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร XML เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจโครงสร้างของเอกสารชนิดนี้ รวมทั้งต้องเรียนรู้วิธีการใช้ Javascript เพื่อจัดการกับเอกสาร XML ให้ถูกต้องและเหมาะสม

  • กฎพื้นฐานในการเขียน XML
   • ประกาศว่าเป็นเอกสาร XML
   • ต้องมีอิลิเมนต์หลัก
   • เปิด-ปิดแท็กตามลำดับ
   • แอตทริบิวต์ของอิลิเมนต์
  • มองเอกสาร XML ในรูปแบบต้นไม้
  • เข้าถึงอิลิเมนต์ด้วย DOM
  • ค้นหาอิลิเมนต์จากชื่อ
  • อ่านค่าแอตทริบิวต์ของอิลิเมนต์
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร XML
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 8 แต่งเว็บเพจด้วยสไตล์ชีต

  CSS (Cascading Style Sheets) เป็นตัวกำหนดหน้าตาของเว็บไซต์ จากเดิมที่เคยมีแต่ภาษา HTML ซึ่งอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถกำหนดรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ได้อย่างที่ต้องการ จึงมีการนำ CSS เข้ามาทำงานร่วมกับ HTML เพื่อเสริมพลังให้แก่เว็บไซต์นั้นๆ และในปัจจุบันได้มีการนำ CSS มาใช้ร่วมกับ Ajax ด้วยทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

  • ทำความรู้จัก CSS
  • การสร้างสไตล์ชีต
   • รูปแบบ Tag Selector
   • รูปแบบ Class Selector
   • รูปแบบ Tag Selector + Class Selector
   • รูปแบบ ID Selector
   • กลุ่ม Selector
  • การเรียกใช้งานสไตล์ชีต
   • Inline Style Sheet
   • Embedded Style Sheet
   • Link Style Sheet
   • @import Style Sheet
  • การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
  • การกำหนดรูปแบบข้อความ
  • การกำหนดรูปแบบพื้นหลัง
  • การกำหนดรูปแบบเส้นขอบ
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 9 ตรวจสอบความผิดพลาด

  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในสมัยก่อน เราตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ยากมาก เพราะเราจะรันแอปพลิเคชันผ่านเว็บเบราเซอร์ แต่ปัจจุบันผู้พัฒนาเว็บเบราเซอร์ต่างให้ความสำคัญในจุดนี้ จึงได้มีการพัฒนาส่วนเสริมที่ช่วยให้สามารถหาข้อผิดพลาดได้ง่ายและตรงจุดมากขึ้น

  • ปัญหาการตรวจสอบโค้ด JavaScript ใน Internet Explorer
  • ตรวจสอบโค้ด JavaScript ด้วย Firefox
  • ตรวจสอบความผิดพลาดของ Ajax ด้วย Firebug
  • เริ่มการตรวจสอบข้อผิดพลาด
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 10 ทำความรู้จักกับ JSP

  เชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายท่านที่เลือกใช้ภาษา JSP น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษา Java กันมาบ้าง ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนสคริปต์ด้วยภาษา JSP ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษา Java โดยเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ JSP และทำความรู้จักกับ JSP Container ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งรูปแบบคำสั่งต่างๆ ในภาษา JSP ด้วย

  • ทำไมต้องใช้ JSP
  • การทำงานของ JSP
  • เขียนคำสั่ง JSP ทั่วไปด้วยแท็ก scriptlet
  • เขียนหมายเหตุใน JSP
  • แสดงค่าตัวแปรหรือเมธอดแบบย่อด้วยแท็ก expression
  • ประกาศตัวแปรหรือเมธอดด้วยแท็ก declaration
  • ประกาศตัวแปรใน scriptlet และ declaration ต่างกันอย่างไร
  • ชนิดข้อมูลและตัวแปร
  • เมธอดสตริงที่ควรรู้
   • เมธอด length( )
   • เมธอด charAt( )
   • เมธอด substring( )
   • เมธอด equals( )
   • เมธอด compareTo( )
   • เมธอด indexOf( ) และ lastIndexOf( )
   • เมธอด trim( )
   • เมธอด toUpperCase( ) และ toLowerCase( )
   • เมธอด startsWith( ) และ endsWith( )
  • แปลงข้อมูลสตริง <-> ตัวเลข
   • เมธอด parseInt( )
   • เมธอด toString( )
  • คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข
   • คำสั่ง if
   • คำสั่ง if … else
   • คำสั่ง else if
   • คำสั่ง switch
  • คำสั่งวนรอบการทำงาน
   • คำสั่ง for
   • คำสั่ง while
   • คำสั่ง break
   • คำสั่ง continue
  • กำหนดสภาพการทำงานด้วยแท็ก Directive
   • การทำงานแบบ page directive
   • include directive
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 11 ติดต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC

  อาจพูดได้ว่าแทบทุกระบบจะต้องมีการนำฐานข้อมูลเข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน ดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้การติดต่อฐานข้อมูลอย่างละเลยไม่ได้ บทนี้จะกล่าวถึง JDBC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ JSP ใช้ในการติดต่อกับโปรแกรมฐานข้อมูลต่างๆ โดยเลือก MySQL เป็นฐานข้อมูลตัวอย่างในการทำความเข้าใจ

  • ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL
  • ปรับแต่งฐานข้อมูล MySQL
  • คำสั่ง MySQL เบื้องต้น
   • คำสั่ง Create Database
   • คำสั่ง Show Databases
   • คำสั่ง Use
   • คำสั่ง Create Table
   • คำสั่ง Insert
   • คำสั่ง Select
   • คำสั่ง Update
   • คำสั่ง Delete
  • เตรียมเครื่องให้พร้อมใช้ JDBC
  • ได้เวลา JSP ทำงานกับ MySQL
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 12 สร้าง UI ง่ายนิดเดียวด้วย JSF

  เบื่อไหมกับการที่ต้องมานั่งเขียนโค้ดเพื่อสร้าง Text Box, Button, Label ฯลฯ ทั้งๆ ที่น่าจะมีวิธีที่ทำให้เราสามารถสร้างส่วนต่างๆ เหล่านี้ได้รวดเร็วและไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดเดิมซ้ำๆ JSF เป็นตัวเลือกที่คุณควรลองมาศึกษาดูว่ามันง่ายขนาดไหน เพียงแค่ลากแล้วปล่อย ก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้ว

  • ทำความรู้จักกับ JSF
  • โครงสร้างของ JSF
  • JSF ทำงานอย่างไร
  • JSF Navigation Model คืออะไร
  • NetBeans เครื่องมือช่วยเขียน JSF
   • ติดตั้ง NetBeans
   • เพิ่ม Visual JSF เข้าไปใน NetBeans
   • เพิ่ม Tomcat เข้าไปใน NetBeans
  • เริ่มต้นเขียนโปรแกรม JSF
   • สร้างโปรเจกต์ใหม่ helloJSF
   • ส่วนประกอบของเว็บแอปพลิเคชันใน Netbeans
   • ไฟล์คอนฟิกเกอเรชัน (Configuration)
   • สร้าง UI
   • เขียนโค้ดกำหนดการทำงาน
   • ทดสอบโปรแกรม

  บทที่ 13 พัฒนาร้านขายหนังสือออนไลน์

  เชื่อว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้คงโดนใจคุณผู้อ่านหลายท่าน เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์และพัฒนาเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ที่สมบูรณ์ เพื่อนำไปเปิดร้านขายสินค้าหรือนำระบบไปขายหารายได้เข้ากระเป๋าได้อีกด้วย

  • ออกแบบตารางเก็บข้อมูล
   • ตาราง product
   • ตาราง shoppingcart
  • ร้านหนังสือออนไลน์ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง
   • ไฟล์ฝั่งเบราเซอร์
   • ไฟล์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • กำหนดสไตล์การแสดงผล
  • เริ่มต้นด้วยหน้าแรกของเว็บไซต์
  • แสดงรายชื่อหนังสือในร้าน
  • หยิบหนังสือเข้าและออกจากตะกร้า
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 14 พัฒนาระบบแชตออนไลน์

  ลองมาเขียนโปรแกรมแชตออนไลน์ของตัวเองกันดีกว่า คุณสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเป็นระบบแชตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมดังๆ อย่าง MSN Messenger หรือ Skype แต่ระบบแชตที่เราพัฒนา เป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องของเรา คือสามารถคุยผ่านหน้าเว็บของเราได้ทันที

  • ออกแบบตารางเก็บข้อมูล
  • แชตออนไลน์ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง
   • ไฟล์ฝั่งเบราเซอร์
   • ไฟล์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • กำหนดสไตล์การแสดงผล
  • สร้างห้องแชต
  • แสดงข้อความในห้องแชต
  • เก็บข้อมูลในห้องแชต
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 15 สร้างห้องแสดงภาพออนไลน์

  ปัญหาหนึ่งของเว็บเพจในสมัยก่อน คือ ต้องใช้เวลามากในการโหลดรูปภาพขึ้นมาแสดงผล โดยเฉพาะการทำเว็บแกลเลอรีหรือห้องแสดงภาพออนไลน์แล้วล่ะก็ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง แต่เมื่อมีเทคโนโลยี Ajax เข้ามาช่วย การทำเว็บแกลเลอรีจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะเราสามารถออกแบบและใส่ลูกเล่นที่น่าสนใจได้ อีกทั้งยังมี Framework ต่างๆ ที่สวยงามและเราสามารถนำมาใช้ได้ฟรีๆ

  • ออกแบบตารางเก็บข้อมูล
  • ห้องแสดงภาพออนไลน์ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง
   • ไฟล์ฝั่งเบราเซอร์
   • ไฟล์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • กำหนดสไตล์การแสดงผล
  • สร้างห้องแสดงภาพ
  • แสดงรูปภาพตัวอย่าง
  • แสดงรูปภาพที่ได้รับเลือก
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 16 ดูหลากหลายเว็บไซต์ด้วย RSS

  หากเว็บไซต์แห่งใดมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและมีระบบที่ทันสมัย ย่อมจะทำให้เว็บไซต์เหล่านั้นนำหน้าคู่แข่งได้ไม่ยาก RSS ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การอัปเดตข้อมูลข่าวสารสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก ผู้รับข่าวสารไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเปิดเข้าเว็บไซต์ข่าวสารโดยตรง ก็สามารถอ่านข่าวสารจากเว็บไซต์เหล่านั้นได้ทันที

  • RSS Reader ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง
   • ไฟล์ฝั่งเบราเซอร์
   • ไฟล์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • กำหนดสไตล์การแสดงผล
  • ดึงข้อมูลเว็บไซต์ RSS
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  บทที่ 17 ทำสมุดเยี่ยมชมออนไลน์

  การมีสมุดเยี่ยมชมไว้ในเว็บไซต์ จะช่วยให้เราสามารถประเมินผลเว็บของเราได้ แต่ถ้าเราต้องการจะให้ผู้เยี่ยมชมร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามามากๆ ในขณะที่ระบบกลับทำงานช้า ผู้ใช้ก็คงจะไม่รอและไม่อยากกรอกสมุดเยี่ยมเท่าไรนัก ฉะนั้นในบทนี้เราจะมาทดลองสร้างสมุดเยี่ยมชมออนไลน์โดยใช้เทคนิค Ajax เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น

  • ออกแบบตารางเก็บข้อมูล
  • สมุดเยี่ยมชมออนไลน์ประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง
   • ไฟล์ฝั่งเบราเซอร์
   • ไฟล์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
  • กำหนดสไตล์การแสดงผล
  • สร้างสมุดเยี่ยมชม
  • อ่านความคิดเห็นในสมุดเยี่ยมชม
  • ส่งความคิดเห็นใหม่ๆ
  • รายชื่อไฟล์ที่แจกผู้อ่านในบทนี้

  ภาคผนวก ก เตรียมเครื่องให้พร้อมสำหรับ Ajax และ JSP

  • ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรบ้าง
  • ติดตั้ง J2SE
  • กำหนดค่าตัวแปร PATH
  • ติดตั้ง Tomcat เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
   • ส่วนประกอบของ Tomcat
   • ปรับแต่ง Tomcat ให้ใช้ง่ายขึ้น
   • ทดสอบการทำงานของ Tomcat
  • ติดตั้ง EditPlus
  • ทดสอบการรัน JSP

  ภาคผนวก ข สารพันเว็บไซต์ Ajax และ JSP

  • เว็บไซต์แหล่งข้อมูล Ajax
  • เว็บไซต์ Ajax Framework
  • เว็บไซต์ JSP และ JSF

  FAQ คำถามที่พบบ่อย

  ดัชนี