พื้นฐานก้าวกระโดด เพื่อเป็น animator มือโปร

ผู้เขียน: ศิระศักดิ์ ถิระสินางค์กูล
ISBN: 978-616-7119-30-4
จำนวนหน้า: 288 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 1.5 ซม.
รูปแบบหนังสือ: พิมพ์ 4 สี

ราคาปก: 229 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 205 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • เรียนรู้ขั้นตอนการ animate ตัวละครในระดับมืออาชีพ คุณเองก็ทำได้
 • สามารถประยุกต์ใช้ได้กับโปรแกรม 3 มิติทุกโปรแกรม
 • เผยเคล็ดลับการทำงานจริงในสตูดิโอชั้นนำ อย่างไม่มีการหวงข้อมูล

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจศาสตร์ความรู้ในด้านการเคลื่อนไหว
 • แอนิเมเตอร์ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่อยากมีความสามารถในการสร้างงานแอนิเมชัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกนาน

จะอ่านหนังสือเล่มนี้จะต้องมีทักษะหรือความรู้อะไรมาก่อนบ้าง?

 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมสร้างผลงานแอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น Maya, Flash, ToonBoom, 3ds max, LightWave, XSI หรือโปรแกรมอื่นๆ

จะทดลองทำตามตัวอย่างในหนังสือ ต้องมีอะไรบ้าง?

 • คอมพิวเตอร์ยิ่งแรงยิ่งดี (โดยเฉพาะหากติดตั้งแบบ 2 จอภาพ)
 • โปรแกรมที่ใช้ในการแอนิเมต ซึ่งหนังสือเล่มนี้ใช้โปรแกรม Maya เป็นหลัก
 • โมเดลตัวละครแบบ 3 มิติ


บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของแอนิเมชัน

วิวัฒนาการของงานด้านแอนิเมชันมีมาอย่างยาวนาน แต่เริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังเมื่อมีผู้คิดค้นเครื่องมือสำหรับใช้ทำแอนิเมชัน และศิลปินผู้ผลิตได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองขึ้นมา ซึ่งเทคนิคที่ได้รับความนิยมในขณะนั้นมากที่สุดก็คือ การวาดลงบนแผ่นเซลล์ จนมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

 • ความเป็นมาของแอนิเมชัน
 • ก้าวเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • กำเนิด Pixar

บทที่ 2 ประเภทของงานแอนิเมชัน

ไม่เพียงแต่มีวิธีการผลิตลงบนแผ่นเซลล์ แผ่นกระดาษ หรือขยับตัวละครในคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีเทคนิคและวีธีการทำงานอีกหลากหลายวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบของงานที่ไม่เหมือนใคร เช่น แอนิเมชันที่ทำจากเทคนิคการตัดกระดาษ แอนิเมชันที่ทำจากเทคนิคการปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น

 • ความหมายของแอนิเมชัน
 • ประเภทของงานแอนิเมชัน
  • แอนิเมชันแบบดั้งเดิม (Hand-drawn 2d animation/Traditional animation)
  • แอนิเมชันแบบสต็อปโมชัน (Stop motion animation)
  • แอนิเมชันที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ (Computer animation)
 • โปรแกรม 3 มิติและการนำไปใช้งาน
  • วงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • วงการอุตสาหกรรมเกม
  • วงการภาพยนตร์และโฆษณาทางทีวี
  • วงการการ์ตูนแอนิเมชัน

บทที่ 3 ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชันแบบ 3 มิติ

การผลิตงานแอนิเมชันแบบ 3 มิติ มีวิธีการและเทคนิคเฉพาะที่ค่อนข้างซับซ้อน ในบทนี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจระบบของการผลิตงานแอนิเมชัน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Pre-Production (ขั้นตอนการเตรียมงาน)
  • Concept idea or Inspiration (แนวคิดหรือแรงบันดาลใจ)
  • Script (บท)
  • Character/Prop/Background Design (การออกแบบตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก และฉาก)
  • Story Board (บทภาพนิ่ง)
  • Voice (เสียงพากย์ไกด์)
  • Animatic Board (บอร์ดภาพเคลื่อนไหว)
 • Production (ขั้นตอนการลงมือผลิตงาน)
  • Modeling (การปั้นโมเดล 3 มิติ)
  • Texture (การใส่พื้นผิว)
  • Blend Shape/Facial Rigging (สร้างการควบคุมสีหน้าของตัวละคร)
  • Rigging (การใส่โครงร่างกระดูกและจุดควบคุม)
  • Test Animation (ทดสอบการเคลื่อนไหว)
  • Layout (การจัดองค์ประกอบ)
  • Animate (การขยับตัวละครให้เคลื่อนไหว)
  • SLR (Shading/Lighting/Rendering)
  • Compositing (การนำมาประกอบเข้าด้วยกัน)
 • Post-Production (ขั้นตอนการตรวจเก็บงาน)
 • Character Animator คืออะไร
 • คุณสมบัติเบื้องต้นของแอนิเมเตอร์มีอะไรบ้าง

บทที่ 4 เทคนิคและความรู้พื้นฐานงาน 2D Animation

ศาสตร์ความรู้ต่างๆ ของงานแอนิเมชันแบบ 2 มิติ ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อแอนิเมเตอร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของการทำแอนิเมชันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของงานในลักษณะ 2 มิติเสียมากกว่า เพียงแต่เราจะนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับงานในรูปแบบของแอนิเมชันแบบ 3 มิติอย่างไรเท่านั้น

 • คำศัพท์พื้นฐานในงานแอนิเมชัน
 • อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานแบบ 2 มิติ
  • โต๊ะไฟหรือโต๊ะสำหรับวาด
  • กระดาษสำหรับวาด
  • ดินสอสำหรับวาด
  • ยางลบ
  • ไม้บรรทัดหรือเทมเพลต
  • ถุงมือหรือที่รองมือสำหรับรองมือเวลาวาด
 • ขั้นตอนการผลิตงานแอนิเมชันแบบ 2 มิติ (ในรูปแบบ Digital)
  • Get an idea & Inspiration (การค้นหาไอเดียและแรงบัลดาลใจ)
  • Script (บท)
  • Character & Prop Design (การออกแบบตัวละครและอุปกรณ์ประกอบฉาก)
  • Storyboard (บทภาพนิ่ง)
  • Soundtrack Recording (เสียงพากย์ไกด์ของตัวละคร)
  • Animatic or Storyreel (บทภาพเคลื่อนไหว)
  • Layout (การวาดองค์ประกอบของภาพ)
  • Keyframing & Inbetweening (การวาดภาพหลักและการวาดเติมเต็มการเคลื่อนไหวให้สมบูรณ์)
  • Clean-up (การวาดเส้นให้มีความสวยงาม)
  • Scan & Digital Coloring (การนำเข้าไฟล์งานและลงสีด้วยซอฟต์แวร์)
  • Compositing & Effect (การวางองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน และการทำเอฟเฟกต์)
  • Editing (การตัดต่อและประมวลผลงาน)
 • Keys
 • Extremes
 • Breakdowns
 • In-betweens
 • Spacing
 • Timing Chart
  • ลักษณะต่างๆ ของ Timing Chart
  • การกำหนด Timing Chart ด้วยตัวเอง
  • Timing Chart มีความสำคัญอย่างไร
  • ตัวอย่างการนำ Timing Chart ไปใช้งาน
 • X-Sheet
 • ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการทำงานแบบ 2D Animation และแบบ 3D Animation

บทที่ 5 Principles of Animation & Elements

กฎและส่วนประกอบที่สำคัญของงานแอนิเมชัน ถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 โดยสุดยอดแอนิเมเตอร์จากสตูดิโอดิสนีย์ ซึ่งแอนิเมเตอร์รุ่นต่อๆ มาก็ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อกันมา เพราะถ้าขาดองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ดูเป็นธรรมชาติหรือมีจังหวะที่สนุกสนานเร้าใจ

 • Squash & Stretch
 • Anticipation
  • ระยะเตรียมพร้อม
  • ระยะ Action และระยะ Follow through
 • Staging
  • Animator = นักแสดง
  • ลักษณะโครงสร้างไดอะแกรมที่สัมพันธ์กันในส่วนของ Staging
 • Straight Ahead Animation & Pose to Pose Animation
  • Straight Ahead Animation
  • Pose to Pose Animation
  • การรวมเอาข้อดีของการทำงานทั้ง 2 วิธีเข้าด้วยกัน (Combining 2 methods)
 • Overlapping action & Follow through
  • Overlapping action
  • Follow through
 • Slow-in & Slow-out
  • ตัวอย่างภาพตาม Timing Chart
  • การเคลื่อนไหวแบบ Slow in และ Slow out
  • กราฟการเคลื่อนไหวแบบ Slow in
  • กราฟการเคลื่อนไหวแบบ Slow out
  • ตัวอย่างแอนิเมชันหลอดไฟ
  • ตััวอย่างแอนิเมชันการแกว่งแขน
 • Arcs
 • Secondary action
 • Timing
 • Exaggeration
 • Personality
 • Appeal
 • Elements of Animation
  • Action reaction
  • Line of action
  • Posture
  • Balance & imbalance

บทที่ 6 Method of Acting

การทำแอนิเมชันแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ Straight Ahead Animation เป็นการทำไปข้างหน้าเรื่อยๆ และ Pose to Pose Animation ซึ่งเป็นการทำแบบมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน แต่ทั้ง 2 วิธีนี้ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน โดยหากนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้ตามต้องการมากขึ้น

 • ส่วนประกอบของกฎการแสดง
  • Keys
  • Extremes
  • Breakdowns
  • Anticipations
  • Reactions
 • ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญของการแสดง
  • Hold/Moving Hold
  • Action within Action

บทที่ 7 ขั้นตอนการออกแบบการเคลื่อนไหวและการแอนิเมตตัวละคร

ก่อนที่แอนิเมเตอร์จะลงมือขยับตัวละครในคอมพิวเตอร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการออกแบบการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยนำองค์ประกอบต่างๆ เช่น บท เสียงพากย์ไกด์ หรือข้อมูลอื่นๆ มาพิจารณา เพื่อค้นหาและออกแบบท่าทางที่ดีที่สุดตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้สื่อสารกับผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง

 • จัดการกับมุมกล้องด้วย Camera
 • วิธีการออกแบบการเคลื่อนไหว
 • ขั้นตอนการแอนิเมตตัวละครแอคชัน Punch & Spurn
  • P&S 00 Staging
  • P&S 01 KeyPoses
  • P&S 02 Anticipations
  • P&S 03 Reactions
  • P&S 04 No Fix
  • P&S 05 Breakdowns&Corrections
  • P&S 06 Desynchronizes
  • P&S 07 Curves
  • P&S 08 Finished (Preview)

บทที่ 8 การเซ็ตอัปตัวละคร (Rigging)

การทำให้ตัวละครสามารถขยับได้ เราต้องเซ็ตอัปโมเดล (Rigging) ซึ่งก็คือการใส่โครงร่างกระดูกและจุดควบคุมให้ตัวละครก่อนนั่นเอง แต่สำหรับแอนิเมเตอร์มือใหม่ ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควร ดังนั้นผมจะแนะนำโปรแกรมเสริมที่ใช้สำหรับเซ็ตอัปตัวละคร ที่ปกติต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง 5 นาทีครับ

 • การติดตั้งปลั๊กอิน AdvancedSkeleton
 • การเปิดใช้งานในส่วนของ AdvancedSkeleton
 • การเซ็ตอัปตัวละครด้วย AdvancedSkeleton
 • การปรับแต่งโครงร่างกระดูก
 • โครงสร้างจุดควบคุมของตัวละคร (Rig)

บทที่ 9 โปรแกรมเครื่องมือใช้งานสำหรับแอนิเมเตอร์

ตอนนี้ก็มาถึงส่วนของการเรียนรู้เครื่องมือในการทำงาน นั่นคือซอฟต์แวร์ 3 มิติ ซึ่งในที่นี้จะอ้างอิงการใช้งานโปรแกรม Maya 2011 โดยเราจะมาดูว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่เกี่ยวกับส่วนของงานแอนิเมตตัวละคร... มาลุยกันเลยครับ

 • ลักษณะส่วนประกอบของโปรแกรม Autodesk Maya 2011
  • Menu Bar (เมนูบาร์)
  • Menu Set (เมนูเซ็ต)
  • ส่วนที่ใช้สำหรับแสดงหรือซ่อนคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม
  • Status Line (สเตตัสไลน์)
  • Shelf (เชลฟ์)
  • Tool Box (ทูลบ็อกซ์)
  • Viewport Layout (วิวพอร์ตเลย์เอาต์)
  • ชุดคำสั่งในส่วนของพื้นที่สำหรับการทำงาน
  • Channel Box (แชนเนลบ็อกซ์)
  • ViewPort (วิวพอร์ต)
  • Layer Editor (เลเยอร์อีดิเตอร์)
  • Playback Control (เพลย์แบ็กคอนโทรล)
  • Time Slider (ไทม์สไลเดอร์)
  • Range Slider (เรนจ์สไลเดอร์)
  • Command Line (คอมมานด์ไลน์)
  • Help Line (เฮลป์ไลน์)
 • คำสั่งที่จำเป็นสำหรับนักแอนิเมเตอร์ในส่วนของงานแอนิเมต
  • การเริ่มต้นสร้างไฟล์งานชิ้นใหม่
  • การบันทึกไฟล์งานที่กำลังทำงานอยู่ (ให้เป็นชื่อเดิม)
  • การบันทึกไฟล์งานที่กำลังทำงานอยู่ (เป็นชื่อใหม่)
  • การเปิดไฟล์งานที่บันทึกเก็บไว้
  • การนำเข้าไฟล์ในรูปแบบต่างๆ
  • การนำไฟล์ออกไปใช้งานในทุกส่วน
  • การนำไฟล์ออกไปใช้งานเฉพาะบางส่วน
  • การสร้างโปรเจกต์
  • การรวมวัตถุให้เป็นชุดเดียวกันและการยกเลิกการรวมกัน (Group/Ungroup)
  • การเชื่อมโยงวัตถุ (Parent)
  • ชุดคำสั่งสำหรับแสดงและซ่อนส่วนควบคุมเครื่องมือของโปรแกรม

บทที่ 10 ปรับแต่งรายละเอียดด้วย Graph Editor

อีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากแอนิเมตตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือ การปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง เมื่อเราแอนิเมตให้ตัวละครเดิน อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น เท้าสไลด์ เดินไม่มีน้ำหนัก หรือตำแหน่งบางส่วนของร่างกายไม่ถูกต้อง ซึ่งเราสามารถปรับแต่งข้อผิดพลาดต่างๆ ให้สมบูรณ์ได้โดยการใช้ Graph Editor เข้ามาช่วย

 • การเรียกใช้งาน Graph Editor ในโปรแกรม Maya
 • คำสั่งที่จำเป็นต้องใช้งานของ Graph Editor ในงานแอนิเมต
 • รูปแบบต่างๆ ของเส้นกราฟ (Interpolations)
 • การปรับแต่ง Graph Editor
  • ตัวอย่างที่ 1
  • ตัวอย่างที่ 2

บทที่ 11 Exercise 01 Walk Cycle แสดงลักษณะการเดิน

ในบทนี้เป็นแบบฝึกหัดตัวอย่างการทำงานจริงเกี่ยวกับการแอนิเมตตัวละครให้เดินไปในท่วงท่าลักษณะต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์กับการแอนิเมตให้ตัวละครวิ่ง (Run) หรือเดินแบบย่อง (Sneak) ต่อไปได้

 • เกร็ดความรู้สำหรับแอนิเมตลักษณะของการเดิน
 • ลำดับขั้นตอนการแอนิเมตตัวละครเดินแบบ Walk Cycle
  • Walk Cycle_00_Staging
  • Walk Cycle_01_Feet&Legs
  • Walk Cycle_02_Hips&Spine
  • Walk Cycle_03_Head&Arms
  • Walk Cycle_04_Desynchronizes (Overlap)
  • Walk Cycle_05_Cycle
  • Walk Cycle_06 Finished (Preview)

บทที่ 12 Exercise 02 Character Acting สร้างการเคลื่อนไหว

สำหรับแบบฝึกหัดในบทสุดท้าย เป็นการแอนิเมตตัวละครให้เคลื่อนไหวไปตามเนื้อเรื่องที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นไอเดียช่วยให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างง่ายดาย

 • Story : เนื้อเรื่อง
 • ลำดับขั้นตอนการแอนิเมตตัวละครเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง Character Acting
  • Character Acting_00_Staging
  • Character Acting_01_KeyPoses
  • Character Acting_02_Anticipations
  • Character Acting_03_Reactions
  • Character Acting_04_No Fix
  • Character Acting_05_Breakdowns&Corrections
  • Character Acting_06_Desynchronize
  • Character Acting_07_Curves
  • Character Acting_08_Finished (Preview)
 • Anim Import/Export
 • การเรียกใช้งานไฟล์เคลื่อนไหวที่เราจัดเก็บเอาไว้