พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี

ผู้เขียน: นภาพร เลี่ยนเครือ
ISBN: 978-616-7119-39-7
จำนวนหน้า: 460 หน้า
ขนาด: 16.5 x 19 x 2.3 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 225 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 200 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  เต็มอิ่มกับสารพัดเทคนิค ตั้งแต่ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานไปจนถึงการทำโปรแกรมตรวจสอบไว้ใช้งานเอง เช่น...
 • ทำความเข้าใจกับ Excel และ Access ในหลายฟังก์ชันที่สำคัญ
 • ตัวอย่างการประยุกต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลระบบทรัพย์สินและการตรวจสอบข้อมูลวันที่
 • ใช้งาน Excel ในงานตรวจสอบให้เต็มประสิทธิภาพด้วย Microsoft Query
 • การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel และ Access เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เช่น หาค่าผลรวมทางสถิติ, Histogram, Aging, Gap, Sampling หรือส่งจดหมายยืนยันยอด ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สำหรับใช้ศึกษาให้ลึกซึ้ง
 • นักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กร

จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ควรรู้อะไรมาก่อนบ้าง?

 • มีพื้นฐานการใช้งาน Windows เบื้องต้นก็พอ
 • ถึงแม้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel และ Access มาก่อน ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะหนังสือเล่มนี้อธิบายการใช้งานตั้งแต่เบื้องต้น พร้อมยกตัวอย่างทีละขั้นตอน

จะทดลองทำตามตัวอย่างที่อธิบายในหนังสือ ต้องมีอะไรบ้าง?

 • โปรแกรม Excel และ Access เวอร์ชัน 2003 แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่าหรือใหม่กว่า ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน เพียงแต่เมนูและฟังก์ชันที่เอ่ยถึง อาจดูต่างออกไปเล็กน้อย


บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี

คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญกับงานตรวจสอบบัญชีอย่างไร คำสั่งใช้งานพื้นฐานที่มีอยู่ในโปรแกรมตรวจสอบราคาแพง มีอะไรบ้าง บทแรกนี้มีคำตอบ และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลไว้ด้วย

 • ที่มา ความสำคัญและความหมายของการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
 • ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการตรวจสอบบัญชี
  • โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการตรวจสอบทั่วไป
  • โปรแกรมตรวจสอบที่ถูกเขียนขึ้นโดยเฉพาะ
  • โปรแกรมเพื่อใช้ในสำนักงาน
 • เรียนรู้ฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล

บทที่ 2 เมนูบาร์และทูลบาร์ใน Excel

เริ่มทำความรู้จักส่วนประกอบสำคัญในโปรแกรม Excel คุ้นเคยกับเมนูบาร์, ทูลบาร์ และการเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ ในเบื้องต้น รวมถึงการสร้างเมนูบาร์และทูลบาร์ส่วนตัวไว้ใช้งานเองทั้งเวอร์ชัน 2003 และ 2007

 • ส่วนประกอบในหน้าต่างโปรแกรม Excel 2003
 • การเรียกใช้งานฟังก์ชัน
 • การเรียกใช้งานเครื่องมือวาดแผนผัง (Flowchart)
  • ขั้นตอนการเรียกใช้เครื่องมือวาด Flowchart
  • การย้ายแถบ Flowchart
  • การวาด Flowchart
 • การเรียกใช้เครื่องมือวาดแผนผังองค์กร (Organization Chart)
 • การสร้างความเชื่อมโยงของสารบัญและกระดาษทำการ
 • การจัดรูปแบบเซลล์แบบมีเงื่อนไข
 • การเพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติเข้ามาใน Excel
 • คำสั่งสำคัญในเมนู Data
 • การปรับแต่งเมนูบาร์และทูลบาร์ส่วนตัวใน Excel 2003
 • การปรับแต่งเมนูบาร์และทูลบาร์ส่วนตัวใน Excel 2007

บทที่ 3 เมนูบาร์และทูลบาร์ใน Access

รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ในโปรแกรม Access เพื่อให้เห็นความสามารถของโปรแกรมก่อนเริ่มใช้งานจริง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง

 • ส่วนประกอบในหน้าต่างโปรแกรม Access
 • Database Windows ใน Access
 • การสร้างตารางฐานข้อมูล (Tables)
  • วิธีที่ 1 สร้างตารางในมุมมองออกแบบ
  • วิธีที่ 2 สร้างตารางโดยใช้เครื่องมือช่วยสร้าง
  • วิธีที่ 3 สร้างตารางโดยการบันทึกข้อมูล
  • ข้อแตกต่างระหว่างวิธี Import ข้อมูลกับวิธี Link ข้อมูลเพื่อสร้างตาราง
 • การสร้างแบบสอบถาม (Queries)
  • การสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ
  • การสร้างแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือช่วยสร้าง
 • เครื่องมือในทูลบาร์ของ Query
 • การสร้างฟอร์ม (Forms)
  • การสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ
  • กำหนดความเชื่อมโยงตาราง (Table) กับฟอร์ม (Form)
  • สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือช่วยสร้าง
  • เครื่องมือในทูลบาร์ของ Form
 • การทำรายงาน (Report)
  • การสร้างรายงานในมุมมองออกแบบ
  • การสร้างรายงานโดยใช้เครื่องมือช่วยสร้าง
 • ทำความรู้จัก Macro
 • คุณสมบัติที่จำกัดของ Excel เมื่อเทียบกับ Access 2003
 • สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน Access 2007

บทที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีโดยการวิเคราะห์ค่าทางสถิติเบื้องต้น

บทนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Excel และ Access เพื่อหาค่าทางสถิติเบื้องต้น เช่น หาค่าผลรวม, ค่าเฉลี่ย, ค่าต่ำสุด, ค่าสุงสุด, การนับจำนวน และการประเมินข้อมูลเบื้องต้นแบบง่ายๆ ฯลฯ

 • การใช้ฟังก์ชัน SUM และ SUBTOTAL ใน Excel
  • การใช้ฟังก์ชัน SUM
  • การใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL
  • การใช้คำสั่ง Subtotals แทนฟังก์ชัน SUBTOTAL
 • การใช้ฟังก์ชันหรือสูตรใน Excel เพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
 • การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางใน Access
 • การหาผลรวมและค่าทางสถิติใน Access อย่างง่าย
 • การสรุปค่าทางสถิติ (Statistical) Positive/Nagative/Zero ใน Access
  • การใช้ฟังก์ชัน SGN ใน Query
  • การใช้ฟังก์ชัน IIF ใน Query

บทที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล

รวมเทคนิคเพื่อจัดการข้อมูลให้ได้ดั่งใจ เช่น การแยก/จัดกลุ่มข้อมูล, การจัดระดับความสำคัญของข้อมูลด้วยการทำอันตรภาคชั้น หรือการทำ Aging เป็นต้น ซึ่งเทคนิคหลากหลายมีอยู่ในโปรแกรม Excel และ Access

 • การใช้ Histogram ใน Excel
 • การใช้สูตรหรือฟังก์ชันใน Excel จัดทำ Aging ลูกหนี้
 • การใช้ PivotTable ช่วยจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
 • การจัดกลุ่ม (Classify) ข้อมูลด้วย Access
 • การจัดทำอันตรภาคชั้นด้วย Access
 • การจัดทำ Aging ด้วย Access

บทที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลบัญชีด้วยการค้นหาความผิดปกติของข้อมูล

เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่ได้ผลเสมอ คือการตรวจหาความผิดปกติของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่พบบ่อยๆ หรือข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึง เช่น บันทึกข้อมูลซ้ำ, เลขที่เอกสารกระโดด หรือพลาดไปลบข้อมูลที่ถูกต้องออกไป

 • การตรวจสอบช่วงห่างหรือ Gap ของข้อมูลด้วย Excel
  • กรณีเลขที่เอกสารเป็นตัวเลขล้วนๆ
  • กรณีเลขที่เอกสารเป็นตัวอักษรผสมตัวเลข
 • การตรวจสอบข้อมูลซ้ำด้วย Excel
 • การตรวจสอบช่วงห่างหรือ Gap ของข้อมูลด้วย Access
  • กรณีเลขที่เอกสารเป็นตัวเลขล้วนๆ
  • กรณีเลขที่เอกสารเป็นตัวอักษรผสมตัวเลข
 • การตรวจสอบข้อมูลซ้ำด้วย Access
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เข้ากัน (Unmatching) ด้วย Access
 • การเตรียมตารางข้อมูล Running Number ใน Access

บทที่ 7 การสุ่มข้อมูลเพื่อเรียกเอกสารมาตรวจสอบอย่างง่าย

เมื่อข้อมูลมีปริมาณมาก อาจไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด เทคนิคการสุ่มข้อมูลจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยสามารถสุ่มตรวจได้ทั้งจากโปรแกรม Excel และโปรแกรม Access อีกทั้งการสุ่มข้อมูลยังช่วยขจัดปัญหาการเลือกข้อมูลอย่างลำเอียง ให้หมดไปด้วย

 • การสุ่มข้อมูลโดยใช้ Data Analysis – Sampling ใน Excel
 • การสุ่มข้อมูลโดยฟังก์ชัน Random ใน Excel
 • การสุ่มข้อมูลโดยใช้ Access

บทที่ 8 ตรวจสอบข้อมูลระบบบัญชีทรัพย์สิน

บทนี้จะรวบรวมตัวอย่างการใช้สูตรและฟังก์ชันตรวจสอบข้อมูล ทั้งการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ถูกต้องและรวดเร็ว มาให้ดูเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้

 • การตรวจสอบข้อมูลระหว่างบัญชีทรัพย์สินและรายละเอียดทรัพย์สิน
  • การค้นหาด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP
  • การค้นหาด้วย Pivot
 • การตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วย Excel
 • การตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วย Access
 • การตรวจสอบการกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาตามประเภทโดยใช้ Access
 • ตรวจสอบวันเริ่มคำนวณทรัพย์สิน
  • ตรวจสอบด้วยโปรแกรม Excel
  • ตรวจสอบด้วยโปรแกรม Access

บทที่ 9 การทำจดหมายยืนยันยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้

จดหมายยืนยันยอดเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เป็นการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของยอดคงเหลือตามบัญชีได้ เราสามารถร่างเนื้อหาจดหมายไว้เป็นมาตรฐาน เพียงแค่เปลี่ยนชื่อลูกหนี้หรือเจ้าหนี้และจำนวนเงินก่อนส่งจดหมาย โดยทำงานเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ จึงมั่นใจได้เลยว่าถูกต้องและแม่นยำจริงๆ

 • จัดเตรียมข้อมูลโดยใช้ Excel ร่วมกับ Word
 • เริ่มต้นทำจดหมายยืนยันยอดเจ้าหนี้/ลูกหนี้

บทที่ 10 การสร้างฟอร์ม (Form) และการใช้มาโคร (Macro)

การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบไว้ใช้งานด้วยตนเองจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานลงได้ ด้วยวิธีสร้างสูตรหรือฟังก์ชันจัดลำดับการทำงานไว้เป็นมาตรฐานในแบบ Macro หรือ Form

 • การสร้างมาโครด้วยโปรแกรม Excel เพื่อตรวจสอบเลขที่เอกสารซ้ำ
  • วิธีการตรวจสอบ จะทำอย่างไร?
  • เมื่อต้องค้นหาและตรวจสอบทุกเดือน จะทำอย่างไร?
 • การสร้างปุ่มตรวจสอบด้วย Macro
 • การสร้าง Macro ในโปรแกรม Access
 • การสร้าง Macro ไว้ในฟอร์ม
 • การกำหนดวันที่ให้ฟอร์มใน Access
 • การสร้างเมนูใน Access
  • สร้างเมนูด้วย Macro
  • สร้างเมนูด้วย Switchboard Manager

บทที่ 11 เติมเทคนิคให้กับข้อมูลวันที่

คุณเคยพบความผิดพลาดของข้อมูล วัน, เดือน, ปี และเวลา ในงานคำนวณหรือไม่ แท้จริงแล้วข้อมูลวันที่และเวลาจัดการได้ง่ายมาก เทคนิคต่างๆ ในบทนี้จะช่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

 • การแปลงวันที่แบบ Text ให้เป็นแบบ Date ใน Excel
 • การแปลงวันที่แบบ Text ให้เป็นแบบ Date ใน Access
 • การกำหนดรูปแบบวันที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การแยกคอลัมน์วันที่
 • การคำนวณเวลา

บทที่ 12 เติมเทคนิคขั้นเทพด้วย Microsoft Query ใน Excel (เบื้องต้น)

รู้จักและเรียนรู้การใช้ Microsoft Query ซึ่งเป็นของแถมที่ซ่อนอยู่ในโปรแกรม Excel โดยมีคำสั่งและเครื่องมือสำคัญๆ ครบครัน แล้วคุณจะพอใจกับของแถมที่มากความสามารถนี้

 • ทำความรู้จัก Microsoft Query
 • สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายนอกผ่าน ODBC
 • เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Query และสร้างการเชื่อมต่อใหม่
 • คำสั่งใช้งานของ Microsoft Query
  • การใช้งาน Table Definition
  • การใช้งาน Execute SQL
 • ทางเลือกพิเศษของฐานข้อมูล
 • เครื่องมือใน Microsoft Query

บทที่ 13 เติมเทคนิคขั้นเทพด้วย Microsoft Query ใน Excel (เจาะลึก)

อัดแน่น เข้มข้น กับเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Query อย่างละเอียด รวมถึงเชื่อมโยงกับสมุดงาน Excel เพื่อจัดทำกระดาษทำการให้เป็นข้อมูลตรวจสอบหรือจัดทำรายงานต่างๆ อย่างครบวงจร แล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวเองก็เก่งเท่าๆ กับโปรแกรมเมอร์คนหนึ่ง

 • การเชื่อมโยงตาราง
 • การกำหนดเงื่อนไขใน Microsoft Query เบื้องต้น
 • การเปลี่ยนชื่อ Field ใน Microsoft Query
 • การกำหนดค่า Parameter และ Criteria แบบต่างๆ
 • การส่งข้อมูลจาก Query ไปยัง Excel เพื่อจัดทำกระดาษทำการหรือทำรายงาน
 • การคำนวณหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Excel
 • การสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มโดยใช้ Microsoft Query
 • ข้อจำกัดใน Microsoft Query ของโปรแกรม Excel
 • การแก้ไข Parameter หลังส่งข้อมูลมายัง Excel
 • วิธีการย้อนกลับไปยัง Microsoft Query