เริ่มคิด+เริ่มสร้าง+เริ่มใช้ Mind Map

ผู้เขียน: กฤษณะ ภักดีพงษ์
ISBN: 978-616-7119-42-7
จำนวนหน้า: 280 หน้า
ขนาด: 16.5 x 19 x 1.4 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 195 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 170 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  3 โปรแกรมสร้าง Mind Map ยอดนิยม
 • FreeMind เครื่องมือฟรีที่เขียนแผนที่ความคิดได้ครบเครื่อง
 • MindManager เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนและทำงาน
 • iMindMap รับรองโดย “โทนี่ บูซาน” บิดาแห่งแผนที่ความคิด
  คำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Mind Map เพื่อ...
 • ปลดปล่อยพลังความคิดและจินตนาการ
 • เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และจดจำ
 • จดบันทึกด้วยเทคนิคที่คนเก่งเลือกใช้
 • เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการเรียนและการทำงาน

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด
 • ผู้ที่สนใจการสร้างแผนที่ความคิดด้วยคอมพิวเตอร์

จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ต้องมีทักษะหรือความรู้อะไรมาก่อนบ้าง?

 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

จะทดลองทำตามขั้นตอนที่อธิบายในหนังสือ ต้องมีอะไรบ้าง?

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 • โปรแกรมต่างๆ ทั้ง FreeMind, MindManager และ iMindMap ที่แนะนำวิธีใช้อยู่ในหนังสือเล่มนี้


Part 1 : แผนที่ความคิด

บทที่ 1 แผนที่ความคิด เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้

แนะนำ Mind Map หรือแผนที่ความคิด เครื่องมือแห่งการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ บันทึก และจดจำ รู้จักประวัติความเป็นมารวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนศึกษาส่วนอื่นๆ ต่อไป

 • แผนที่ความคิดคืออะไร
 • ต้นกำเนิดของแผนที่ความคิด
 • ประโยชน์ของแผนที่ความคิด
 • แนวโน้มความนิยมในปัจจุบัน
 • แผนที่ความคิดในประเทศไทย

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการสร้างแผนที่ความคิด

ศึกษาพื้นฐานและกฎเกณฑ์ทั่วไปในการสร้างแผนที่ความคิดให้เข้าใจ พร้อมด้วยตัวอย่าง รวมไปถึงข้อดี-ข้อเสียของการวาดแผนที่ความคิดด้วยมือและคอมพิวเตอร์ เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว

 • รู้จักกับสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • มาจดบันทึกด้วยแผนที่ความคิด
 • ข้อกำหนดพื้นฐานของการสร้างแผนที่ความคิดที่ควรรู้
 • ทิศทางการอ่านและการสร้างแผนที่ความคิด
 • เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างแผนที่ความคิด
 • การวาดแผนที่ความคิดด้วยมือ
  • ข้อดีข้อเสียและเครื่องมือในการวาดแผนที่ความคิดด้วยมือ
  • สรุปขั้นตอนการวาดแผนที่ความคิดด้วยมือ
 • การวาดแผนที่ความคิดด้วยคอมพิวเตอร์
  • ข้อดีข้อเสียและเครื่องมือในการวาดแผนที่ความคิดด้วยคอมพิวเตอร์
  • สรุปขั้นตอนการวาดแผนที่ความคิดด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 การนำแผนที่ความคิดไปใช้ในด้านต่างๆ

ตัวอย่างการนำแผนที่ความคิดไปใช้ในระดับต่างๆ เช่น ระดับบุคคลทั่วไป ใช้ในการศึกษา ใช้ในแวดวงธุรกิจการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

 • การใช้แผนที่ความคิดระดับบุคคล
  • ตัวอย่างการใช้แผนที่ความคิดเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง
  • ตัวอย่างการใช้แผนที่ความคิดวางแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์
 • การใช้แผนที่ความคิดในระดับการศึกษา
  • ตัวอย่างการใช้แผนที่ความคิดมาช่วยในการสรุปเนื้อหาบทเรียน
  • ตัวอย่างการใช้แผนที่ความคิดเพื่อวางแผนการทำโครงงานกลุ่ม
 • การนำแผนที่ความคิดไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจองค์กร
  • ตัวอย่างการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์
  • ตัวอย่างการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือนำเสนอในที่ประชุม

Part 2 : โปรแกรม FreeMind

บทที่ 4 รู้จักกับโปรแกรม FreeMind

ทำความรู้จักโปรแกรม FreeMind ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแผนที่ความคิดที่ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ความต้องการของระบบ รวมถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์

 • มาทำความรู้จักกับโปรแกรม FreeMind
 • จุดเด่นของโปรแกรม FreeMind
 • สเป็กเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการของระบบ
 • การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม FreeMind
  • ติดตั้ง Java Runtime Environment
  • ติดตั้งโปรแกรม FreeMind

บทที่ 5 เริ่มต้นใช้ FreeMind

หลังจากที่ติดตั้ง FreeMind เรียบร้อยแล้ว บทนี้เป็นการเรียนรู้คำสั่งการใช้งานพื้นฐานที่ต้องรู้ เช่น การเปิดโปรแกรม การบันทึก การใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เป็นต้น ก่อนลงมือสร้างแผนที่ความคิดจริง

 • เปิดโปรแกรม FreeMind ขึ้นมาใช้งาน
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม FreeMind
 • การใช้งานคำสั่งต่างๆ เบื้องต้น
  • การสร้างไฟล์แผนที่ความคิดขึ้นมาใหม่
  • การเปิดไฟล์แผนที่ความคิด
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิด
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิดเดิมในชื่ออื่นๆ
  • การปิดไฟล์แผนที่ความคิด
  • การปิดโปรแกรม
 • เครื่องมือช่วยเรียนรู้โปรแกรม FreeMind

บทที่ 6 เทคนิคการใช้งาน FreeMind

ลงมือสร้างสรรค์แผนที่ความคิดของเราด้วย FreeMind ตั้งแต่การสร้างเส้นความคิด ตกแต่งแผนที่ความคิดให้มีความสมบูรณ์ การทำงานกับไฟล์อื่นๆ รวมถึงการส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆ

 • สร้างแผนที่ความคิด
  • การสร้างหัวข้อความคิด
  • การสร้างเส้นความคิดหลัก
  • สร้างเส้นความคิดรองและเส้นความคิดย่อย
  • การซ่อน/แสดงเส้นความคิด
 • การทำงานกับข้อความ
  • เปลี่ยนชนิดของแบบอักษร
  • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
  • วิธีการทำให้ข้อความเป็นตัวหนา
  • วิธีการทำให้ข้อความเป็นตัวเอียง
  • วิธีการจัดรูปแบบข้อความที่มีความยาวให้เป็นระเบียบ
  • วิธีการเปลี่ยนสีให้กับข้อความบนแผนที่ความคิด
  • การใส่สีพื้นหลังข้อความ
 • การตกแต่งแผนที่ความคิด
  • การใส่ไอคอนรูปภาพ
  • การใส่ไฟล์รูปภาพ
  • การเปลี่ยนรูปแบบของเส้นความคิด
 • การเปลี่ยนสีและสไตล์ของเส้นเชื่อมโยงความคิด
  • เปลี่ยนสีเส้นเชื่อมโยงความคิด
  • เปลี่ยนสไตล์ของเส้นเชื่อมโยงความคิด
 • การจัดกลุ่มและเชื่อมโยงความคิดใน FreeMind
  • ใส่ก้อนเมฆแสดงการจัดกลุ่มความคิด (Cloud)
  • การเปลี่ยนสีก้อนเมฆ
 • การสร้างการเชื่อมโยงไฟล์แผนที่ความคิดแบบต่างๆ
  • การเชื่อมโยงกับไฟล์เอกสาร
  • การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรืออีเมล
  • การสร้างเส้นเชื่อมโยงระหว่างข้อความในแผนที่ความคิด
 • การทำงานร่วมกับไฟล์ชนิดอื่นๆ
  • การนำไฟล์แผนที่ความคิดไปใช้บนอินเทอร์เน็ต
  • การนำไฟล์แผนที่ความคิดมาแสดงแบบรูปภาพ

Part 3 : โปรแกรม MindManager

บทที่ 7 รู้จักกับโปรแกรม MindManager

แนะนำโปรแกรม MindManager ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง มีความสามารถในการสร้างสรรค์แผนที่ความคิดได้เป็นอย่างดี รวมถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองใช้งาน

 • มาทำความรู้จักกับโปรแกรม MindManager
 • จุดเด่นของโปรแกรม MindManager
 • สเป็กเครื่องคอมพิวเตอร์และความต้องการของระบบ
 • การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม MindManager
 • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
 • ตัวอย่างแผนที่ความคิดที่วาดด้วย MindManager

บทที่ 8 เริ่มต้นใช้ MindManager

ในบทนี้จะเป็นการทำความคุ้นเคยกับส่วนประกอบของโปรแกรม เรียนรู้การใช้คำสั่งพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อนลงมือสร้างแผนที่ความคิด เช่น การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์

 • เปิดโปรแกรม MindManger ขึ้นมาใช้งาน
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม MindManager
 • การใช้งานคำสั่งต่างๆ เบื้องต้น
  • เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาใช้งาน (New)
  • การเปิดไฟล์แผนที่ความคิด (Open)
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิด (Save)
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิดเดิมในชื่ออื่นๆ (Save As)
  • การปิดไฟล์แผนที่ความคิด (Close)
  • การออกจากโปรแกรม (Exit)
 • การใช้งานแม่แบบ Template
 • การปรับแต่งโปรแกรม
 • เครื่องมือช่วยเหลือ (Help)

บทที่ 9 เทคนิคการใช้งาน MindManager

สอนการสร้างแผนที่ความคิดด้วย MindManager การทำงานกับมุมมองต่างๆ การตกแต่งแผนที่ความคิดให้มีความสมบูรณ์ การส่งออกไฟล์ที่ได้ให้เป็นไฟล์ประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 • การสร้างแกนกลางหัวข้อความคิด
 • การสร้างหัวข้อความคิดหลักและหัวข้อรอง
 • การทำงานกับมุมมองต่างๆ
  • มุมมองแผนที่ความคิด (Map View)
  • มุมมองโครงสร้าง (Outline View)
  • มุมมองตารางแกนต์ชาร์ต (Gantt Chart View)
  • มุมมองสไลด์ (Slides View)
  • มุมมองการเชื่อมโยง (Linked Maps View)
  • มุมมอง Walk Through
 • การทำงานกับข้อความ
  • วิธีเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของตัวอักษร
  • วิธีทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ข้อความ
 • การทำงานกับรูปภาพและไอคอน
  • วิธีแทรกรูปภาพ
  • การใช้งาน Library
 • การตกแต่งและสร้างจุดเชื่อมโยงความคิด
  • สร้างกรอบล้อมรอบกิ่งแผนที่ความคิด (Boundary)
  • การสร้างหัวข้อความคิดอิสระ (Floating Topic)
  • การสร้างกรอบข้อความพูด (Callout Topic)
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหัวข้อ (Relationship)
 • การสร้างบันทึกย่อ (Notes)
 • การแทรกหมายเหตุ (New Comment)
 • สร้างการเชื่อมโยงไฟล์แผนที่ความคิด
  • เชื่อมโยงแผนที่ความคิดเข้ากับเว็บไซต์
  • การเชื่อมโยงกันระหว่างหัวข้อภายในแผนที่ความคิด
  • การเชื่อมโยงแผนที่ความคิดกับไฟล์เอกสารใหม่
  • การเชื่อมโยงแผนที่ความคิดกับอีเมล
 • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์ชนิดอื่นๆ
  • ขั้นตอนการส่งออกไฟล์แผนที่ความคิด
  • ขั้นตอนการส่งออกไฟล์เป็นไฟล์เอกสาร PDF
  • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์ Mindjet Player PDF หรือ SWF
  • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์รูปภาพ
  • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์บีบอัด
  • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์ PowerPoint
  • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์ Microsoft Word
  • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นเว็บเพจ
 • การพิมพ์แผนที่ความคิด
 • ตัวอย่างการสั่งพิมพ์แผนที่ความคิด

บทที่ 10 สร้าง Gantt Chart และพรีเซนเทชัน

ใช้ MindManager สำหรับการวางแผนและควบคุมกิจกรรม เช่น โครงการต่างๆ รวมไปถึงการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนำเสนอแผนที่ความคิด และใช้ในการระดมสมอง

 • การใช้มุมมอง Gantt Chart สำหรับวางแผนและควบคุมกิจกรรม
 • การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
 • ใช้มุมมอง Slide View เพื่อสร้างสไลด์แผนที่ความคิดแบบง่ายๆ
  • การสร้างสไลด์จากแผนที่ความคิด
  • การเปลี่ยนชื่อแผ่นสไลด์
  • เรียกดูสไลด์แบบเต็มจอ
 • การใช้ Walk Through สำหรับนำเสนอแผนที่ความคิด
 • เทคนิคการใช้โปรแกรม Mind Manager ในการระดมสมอง (Brainstorm)
  • การเตรียมการและกำหนดขอบเขตการระดมสมอง
  • ขั้นตอนการระดมความคิดด้วย MindManager

Part 4 : โปรแกรม iMindMap

บทที่ 11 รู้จักกับโปรแกรม iMindMap

แนะนำโปรแกรม iMindMap ที่ได้รับการรับรองจาก “โทนี่ บูซาน” บิดาแห่งแผนที่ความคิด ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวทดลองมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเรา

 • มาทำความรู้จักกับโปรแกรม iMindMap
  • จุดเด่นของโปรแกรม iMindMap
  • ความต้องการของระบบ
 • การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม iMindMap
  • การดาวน์โหลด
  • การติดตั้งโปรแกรม iMindMap ลงคอมพิวเตอร์
 • ตัวอย่างแผนที่ความคิดที่วาดด้วย iMindMap

บทที่ 12 เริ่มต้นใช้ iMindMap

รู้จักหน้าตาและส่วนประกอบต่างๆ ของ iMindmap การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมด้วยคำสั่งพื้นฐาน เช่น การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์ หรือแม้แต่การใช้เครื่องมือช่วยเหลือ

 • เปิดโปรแกรม iMindMap ขึ้นมาใช้งาน
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม iMindMap
 • การใช้งานคำสั่งต่างๆ เบื้องต้น
  • สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาใช้งาน (New)
  • การเปิดไฟล์แผนที่ความคิด (Open)
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิด (Save)
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิดเดิมในชื่ออื่นๆ (Save As)
  • การบันทึกไฟล์แผนที่ความคิดเพื่อใช้เป็นแม่แบบ (Save As Template)
  • การปิดไฟล์แผนที่ความคิด (Close)
  • การออกจากโปรแกรม (Exit)
 • ปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม
  • ตัวเลือก แสดง (Appearance)
  • ตัวเลือก แฟ้ม (Files)
  • ตัวเลือก Map อัตโนมัติ (AutoMap)
  • ตัวเลือก อินเทอร์เน็ต (Internet)
  • ตัวเลือก ตั้งค่าภาษา (Language Settings)
  • ตัวเลือก จิปาถะ (Miscellaneous)
  • ตัวเลือก แบบก้าวหน้า (Advanced)
 • เครื่องมือช่วยเหลือ (Help)

บทที่ 13 เทคนิคการใช้งาน iMindMap

สอนการลงมือสร้างแผนที่ความคิดด้วย iMindMap ตั้งแต่การสร้างเส้นความคิด การตกแต่งแผนที่ความคิดให้มีความสมบูรณ์ จนกระทั่งการส่งออกเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ

 • การสร้างแกนกลางหัวข้อความคิด
 • การสร้างหัวข้อความคิดหลักและหัวข้อความคิดรอง
 • การวาดเส้นความคิดแบบอิสระและแบบกล่องข้อความ
  • การวาดเส้นความคิดด้วยคำสั่งวาดด้วยมือ
  • การวาดเส้นความคิดด้วยคำสั่งกิ่งกล่อง
 • การทำงานกับมุมมองต่างๆ
 • การทำงานกับข้อความ
  • การเปลี่ยนรูปแบบและขนาดตัวอักษร
  • การเปลี่ยนข้อความเป็นตัวหนาตัวเอียง
  • การเปลี่ยนสีของเส้นกิ่งและข้อความ
 • การตกแต่งแผนที่ความคิด
  • การแทรกรูปภาพและไอคอน
  • การสร้างบันทึกย่อ
  • การสร้างลูกศรแสดงความสัมพันธ์
  • การสร้างกรอบล้อมรอบกิ่งความคิด
 • การแทรกรูปภาพและข้อความอิสระ
 • การใช้เครื่องมือวาดรูปภาพ
 • การเชื่อมโยงแผนที่ความคิดเข้ากับไฟล์ประเภทต่างๆ (Hyperlink)
 • ส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดเป็นไฟล์ชนิดอื่นๆ
  • การส่งออกเป็นไฟล์ภาพ
  • การส่งออกเป็นไฟล์ PDF
  • การส่งออกเป็นเว็บเพจ
  • การส่งออกเป็นไฟล์เอกสาร
  • การส่งออกเป็นไฟล์ PowerPoint
 • การพิมพ์แผนที่ความคิด

บทที่ 14 ประยุกต์ใช้ iMindMap เพื่อพรีเซนเทชันและบริหารโครงการ

มารู้จักวิธีการใช้ iMindMap สำหรับการบริหารโครงการ และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนำเสนอ (Presentation) แผนที่ความคิดที่มีประสิทธิภาพ

 • การใช้ iMindMap เป็นเครื่องมือในการนำเสนอแผนที่ความคิด
  • ขั้นตอนการวางแผนการนำเสนอ
  • ขั้นตอนการนำเสนอแผนที่ความคิดด้วย iMindMap
  • เครื่องมือควบคุมการนำเสนอ
  • เครื่องมือปรับแต่งการนำเสนอแผนที่ความคิด
 • การใช้ iMindMap สำหรับบริหารโครงการ
 • ตัวอย่างการสร้าง Gantt Chart ในโหมดบริหารโครงการ
 • การบริหารและควบคุมกิจกรรม
  • ปรับปรุงและอัปเดตความก้าวหน้าของกิจกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์
  • การเพิ่ม/ลบและแก้ไขกิจกรรม

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแผนที่ความคิดกับกิจกรรมต่างๆ

ภาคผนวก ข แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับ Mind Map

ภาคผนวก ค แนะนำซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ความคิดอื่นๆ

FAQ คำถามที่พบบ่อย