ครบสูตรงานออกแบบวิศวกรรม SolidWorks 2016

ผู้เขียน: ภานุมาศ สุวรรณ์
ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
ISBN: 978-616-7897-44-8
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ขนาด: 16.5 x 19 x 1.6 ซม.
รูปแบบหนังสือ: พิมพ์ 4 สี

ราคาปก: 269 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 240 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  อธิบายรายละเอียดที่ควรรู้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน อาทิ...
 • ควบคุมมุมมองชิ้นงาน ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงเป้าหมาย
 • วาดเส้นร่างหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ จนถึงรูปแบบซับซ้อน
 • ออกแบบชิ้นงาน 3 มิติด้วยการสร้างระนาบแบบต่างๆ และเพิ่มความหนาแบบหลากหลาย
 • ปรับแต่งแก้ไขชิ้นงาน 3 มิติ หรือประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
 • สร้างงานเขียนแบบหรือพิมพ์เขียว เพื่อส่งต่องานไปยังลูกค้า, ช่างเทคนิค หรือฝ่ายผลิต
 • กำหนดภาพเคลื่อนไหวของชิ้นงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่เริ่มต้นมีความสนใจการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ
 • นักศึกษาวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่ต้องการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อใช้ในการแสดงสินค้าออนไลน์ต่างๆ

ต้องมีอะไรบ้างเพื่อใช้ทดลองทำตามตัวอย่างในหนังสือ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบ Windows
 • โปรแกรม SolidWorks 2016 หรือเวอร์ชันอื่นๆ ก็ได้

ควรรู้อะไรมาบ้างก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้

 • ความรู้เบื้องต้นในการอ่านและเขียนแบบ หรือรู้เพียงหน่วยวัดต่างๆ ที่จะใช้ในการออกแบบก็ได้
 • ความรู้ในการใช้งาน Windows


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างงานได้ที่ไหน

บทที่ 1 SolidWorks เบื้องต้น

SolidWorks เป็นซอฟต์แวร์ประเภท CAD (Computer Aided Design) ซึ่งช่วยทั้งการออกแบบชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ส่วนประกอบที่เรียบง่ายของวัตถุทั่วไป เช่น กลอน, ประตู, เข็มขัด, บานพับ จนไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีการทำงานซับซ้อนเฉพาะทาง ตั้งแต่เริ่มต้นจากหน้าว่างๆ ในหน้าต่างโปรแกรม ไปจนถึงเสร็จพร้อมที่จะสร้างขึ้นมาเป็นชิ้นงานจริงๆ

 • SolidWorks ใช้ทำงานอะไร
 • สเปกคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน SolidWorks
 • เมื่อเริ่มใช้งาน SolidWorks ครั้งแรก
 • ส่วนประกอบในหน้าต่างโปรแกรม
 • ลองสร้างชิ้นงานใน SolidWorks
 • การเปิดและบันทึกชิ้นงานใน SolidWorks
 • ตั้งค่า SolidWorks เบื้องต้นก่อนเริ่มทำงาน
  • เปลี่ยนฉากหลัง
  • กำหนดหน่วยวัด

บทที่ 2 การควบคุมมุมมองชิ้นงาน

การทำงานกับชิ้นงานในโปรแกรม SolidWorks โดยส่วนใหญ่เราจะทำงานกับรูปทรงที่เป็น 3 มิติคือ มีความ กว้าง, ยาว และหนา (ลึก) ซึ่งจำเป็นต้องตรวจดูมุมมองในหลายด้าน ทั้งย่อ/ขยาย และปรับเปลี่ยนระนาบมุมมอง เพื่อตรวจดูชิ้นงานให้ถูกต้องตรงใจ วิธีการควบคุมมุมมองต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ

 • ทำงานกับระนาบ
 • เปลี่ยนมุมมองระนาบในแบบต่างๆ
 • ปรับการแสดงผลเป็นหลายหน้าจอ
 • ย่อหรือขยายมุมมอง
 • เลือกการแสดงผลชิ้นงานในหน้าต่างโปรแกรม

บทที่ 3 ใช้เครื่องมือวาดเส้นร่าง

รูปทรง 3 มิติในโปรแกรม SolidWorks สร้างมาจากรูปทรงแบบ 2 มิติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างรูปทรง 2 มิติให้เกิดความชำนาญ เพื่อช่วยให้สร้างรูปทรงแบบ 3 มิติได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

 • ความแตกต่างระหว่างโลก 2 มิติและโลก 3 มิติ
 • การเปลี่ยนมุมมองแบบรวดเร็ว
 • การทำงานกับเส้นตรง
  • กำหนดความยาวให้กับเส้นตรง
  • กำหนดให้เส้นตรงมีความยาวเท่ากัน
  • กำหนดองศาในมุมของเส้นตรง
 • การทำงานกับเส้นสี่เหลี่ยม
  • วิธีกำหนดความยาวของเส้นสี่เหลี่ยม
  • วิธีกำหนดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
  • วิธีสร้างเส้นสี่เหลี่ยมในแบบต่างๆ
 • การทำงานกับเส้นวงกลม
 • สร้างวงกลมแบบ Perimeter

บทที่ 4 ใช้เครื่องมือวาดเส้นร่างระดับสูง

ในบทที่ผ่านมาคุณได้ศึกษาวิธีสร้างเส้นร่างพื้นฐานได้แก่ เส้นตรง, เส้นสี่เหลี่ยม และเส้นวงกลม ซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างรูปร่างทั่วไปได้ แต่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน รูปทรงของตัวชิ้นงานจะมีความหลากหลายกว่า คุณจึงต้องศึกษาวิธีการสร้างเส้นร่างที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วย

 • สร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม
 • สร้างเส้นโค้งจากวงกลม
 • สร้างเส้นโค้งต่อจากเส้นร่าง
 • สร้างเส้นโค้งแบบกำหนดจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด
 • สร้างเส้นรูปวงรี
 • สร้างเส้นโค้งจากวงรี
 • สร้างเส้นโค้งแบบพาราโบลา
 • สร้างเส้นโค้งแบบกรวย
 • สร้างเส้นโค้งต่อเนื่อง

บทที่ 5 เทคนิคการเขียนเส้นร่างที่ต้องรู้

นอกจากเรียนรู้วิธีการสร้างเส้นร่างรูปทรงต่างๆ แล้ว ในโปรแกรม SolidWorks ยังมีเทคนิคการใช้งานกับเส้นร่างที่ควรรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงาน ช่วยให้ลดเวลาการทำงานกับเส้นร่างได้เป็นอย่างดี

 • เปลี่ยนขนาดและรูปร่างของเส้นร่าง
 • เปลี่ยนสีของเส้นร่างและสลับมุมมองสี
 • ใช้เส้น Centerline กำหนดจุดกึ่งกลาง
 • สร้างเส้นขอบ
 • คัดลอกแบบส่องกระจก
 • หลากวิธีการตัดเส้นส่วนเกิน
 • การยืดเส้นเชื่อมต่อกัน

บทที่ 6 เทคนิคการย้ายตำแหน่งและลดเวลาการเขียนเส้นร่าง

เทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อช่วยย่นระยะเวลาการสร้างชิ้นงาน คือการก็อปปี้เส้นร่างต่างๆ เพื่อสร้างเส้นใหม่ขึ้นมา ซึ่งในโปรแกรม Solid Works จะมีคำสั่งสำหรับช่วยก็อปปี้หลากหลายแบบ เพื่อสร้างรูปร่างของชิ้นงานอย่างรวดเร็ว และเที่ยงตรงในการกำหนดรูปทรงออกมาอย่างไม่ผิดพลาด

 • ย้ายตำแหน่งวางเส้นร่าง
 • ย้ายเส้นร่างแบบก็อปปี้จากต้นฉบับ
 • ย้ายเส้นร่างแบบเปลี่ยนองศา
 • ย้ายเส้นร่างแบบย่อขยาย
 • ย้ายเส้นร่างแบบดึงเส้นให้ยืด
 • คัดลอกเส้นร่างจำนวนมากแบบเส้นตรง
 • ตัดความสัมพันธ์ของเส้นวงกลมที่คัดลอก
 • คัดลอกเส้นร่างจำนวนมากแบบหมุนเป็นวงกลม

บทที่ 7 เข้าสู่โลก 3 มิติใน SolidWorks

มนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกที่อ้างอิงวัตถุในระนาบแบบ 3 มิติคือ มีความกว้าง, ยาว, ลึก(หนา) โดยพื้นฐานแล้วเราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างวัตถุ 2 มิติ และ 3 มิติได้ด้วยผ่านการใช้สายตามองหรือใช้มือสัมผัส สำหรับรูปทรงในคอมพิวเตอร์ก็ใช้ระนาบในการอ้างอิงแบ่งแยกตำแหน่งวัตถุเช่นกัน ซึ่งความสำคัญของระนาบใน SolidWorks ก็คือการใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับวางตำแหน่งวัตถุต่างๆ นั่นเอง

 • เริ่มต้นสร้างระนาบ
 • สร้างระนาบใหม่ในรูปแบบต่างๆ
  • สร้างระนาบแบบ Parallel
  • สร้างระนาบแบบ Perpendicular
  • สร้างระนาบแบบ Coincident
  • สร้างระนาบแบบ At angle
  • สร้างระนาบแบบ Mid Plane
 • วิธีสร้างวัตถุในระนาบใหม่
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงระนาบที่ได้สร้างไว้
 • วิธีเปลี่ยนการแสดงผลระนาบใหม่

บทที่ 8 สร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วยการเพิ่มความหนา

นอกจากการสร้างรูปทรงต่างๆ ภายใต้เครื่องมือช่วยวาดเส้นแล้ว ความสามารถอันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม SolidWorks ที่จำเป็นต้องเรียนรู้คือ การแปลงเส้นร่าง 2 มิติให้กลายเป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งบทนี้คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างวัตถุ 3 มิติเบื้องต้น ด้วยการเพิ่มความหนาให้กับเส้นร่างในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานให้เป็นรูปทรงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • เพิ่มความหนาให้กับเส้นร่าง 2 มิติ
 • สร้างความหนาแบบอ้างอิงจากมุม
 • กำหนดความหนาจากระยะห่างของระนาบหรือพื้นผิว
 • สร้างความหนาจากจุดกึ่งกลางเส้นร่าง
 • สร้างความหนาแบบปรับปลาย
 • สร้างความหนาแบบแยกสองทิศทาง
 • สร้างความหนาเฉพาะเส้นร่าง
 • สร้างความหนาและผนึกรวมกับวัตถุ 3 มิติอื่น
 • เทคนิคเสริมการใช้งาน

บทที่ 9 ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

การนำเอาส่วนต่างๆ ของชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมารวมกัน โดยในบทนี้จะแนะนำการสร้างชิ้นงานส่วนหน้า และส่วนหลัง การเปลี่ยนสีชิ้นงาน การสร้างส่วนโค้งเพื่อใช้ประกบ แล้วนำมาประกอบรวมกัน พร้อมการย้ายและหมุนส่วนต่างๆ ก่อนนำมารวมกันให้ตรงตามร่องรอยที่กำหนดเอาไว้เสร็จแล้ว ก็ให้แสดงผลลัพธ์ที่ได้

 • สร้างระนาบรูปทรงด้านหน้า
 • คว้านเนื้อด้านใน
 • สร้างขอบเพื่อประกบชิ้นงานอื่น
 • เปลี่ยนสีชิ้นงาน
 • เริ่มต้นการนำชิ้นงานมารวมกัน
 • ประกบกันด้วยคำสั่ง Mate
 • ซ่อนหรือแสดงชิ้นงาน

บทที่ 10 สร้างงานเขียนแบบหรือพิมพ์เขียว

Drawing เป็นรูปแบบการนำเอาส่วนของ Part และ Assembly มาเขียนแสดงในกระดาษเขียนแบบหรือพิมพ์เขียว เพื่อเตรียมส่งต่องานไปยังลูกค้า, ช่างเทคนิค หรือฝ่ายผลิต ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แสดงตามขนาดกระดาษ โดยภาพที่แสดง จะเป็นชิ้นงานในมุมมอง 2 มิติ

 • กำหนดค่าเทมเพลต
 • เปิดงานเขียนแบบจากเทมเพลต
 • แก้ไขรูปแบบชีต
 • บันทึกไฟล์รูปแบบงานเขียนแบบ
 • กำหนดรายละเอียดออปชันเพิ่มเติม
 • สร้างงานเขียนแบบของชิ้นส่วนต่างๆ
 • ย้ายตำแหน่งชิ้นงานเขียนแบบ
 • แสดงรายละเอียดของงานเขียนแบบ
 • แก้ไขการแสดงรายละเอียด
 • ตรวจสอบชิ้นงานที่มีการแก้ไข
 • แสดงชิ้นงานบนกระดาษเขียนแบบขนาดอื่น
 • เพิ่มมุมมองอื่น
 • พิมพ์งานเขียนแบบ

บทที่ 11 สร้างชิ้นงานด้วย Lofts

Loft เป็นการสร้างเนื้อของวัตถุ ด้วยการเชื่อมต่อเส้นรอบนอกที่สเก็ตซ์ไว้บนระนาบต่างๆ ซึ่งจะแนะนำการสร้างรูปหัวค้อน ตั้งแต่การขึ้นรูปทรง โดยเริ่มด้วยการร่าง, กำหนดขนาดหัวค้อน, คัดลอกการสเก็ตซ์ แล้วใช้ความสามารถของ Loft ไปสร้างส่วนปลายของค้อน เพื่อนำเอาสองส่วนมาเชื่อมต่อกัน

 • กำหนดการแสดงระนาบ
 • สร้างระนาบส่วนอื่นๆ
 • กำหนดขนาดส่วนหัว
 • เริ่มต้นร่างหัวค้อน
 • กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 • คัดลอกงานสเก็ตซ์
 • ใช้คำสั่ง Loft เพื่อสร้างเนื้อวัตถุ
 • สร้างส่วนปลายค้อน
 • จับชิ้นส่วนปลายและหัวค้อนมารวมกัน
 • ปรับงอปลายโค้งเพิ่มความเหมือนจริง

บทที่ 12 สร้างภาพการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน

การจำลองการทำงานให้กับชิ้นงาน การเคลื่อนไหวของแขนกล หรือการทำงานของสิ้นส่วนทางด้านงานอุตสาหกรรม เพื่อดูตำแหน่งการทำงาน ศึกษาการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของการปรากฏในขณะนั้น หากเหมาะสมจะได้ย้ายตำแหน่งการทำงาน หรือนำเสนอสาธิตการทำงานให้กับลูกค้าได้ชม

 • กำหนดการเคลื่อนไหวด้วยตำแหน่ง
  • เปิดไฟล์ชิ้นงาน
  • กำหนดตำแหน่งเริ่มต้น
  • กำหนดตำแหน่งสิ้นสุด
  • เปลี่ยนเวลาการแสดงแอนิเมชัน
  • ซ่อนบางส่วนของชิ้นงาน
  • เปลี่ยนสีให้คอมโพเน้นต์
  • ควบคุมการเล่นแอนิเมชัน
  • แปลงไฟล์แอนิเมชันเป็นวิดีโอ
 • แสดงการเคลื่อนไหวในตำแหน่งที่แม่นยำ
  • ตั้งค่าระยะทาง Mate ที่ Keypoint
  • ใส่ View Keys และ Calculate
  • หมุนชิ้นงานเพื่อให้เคลื่อนไหว
  • ยกเลิกการเล่นในแบบ View Keys
  • ยกเลิก View Keys ที่สร้างขึ้น

บทที่ 13 ใช้งานคุณสมบัติ eDrawings

เครื่องมือสำหรับใช้เปิดดูชิ้นงานและแชร์ชิ้นงานให้กับผู้อิ่น โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม SolidWorks ก็สามารถเปิดดูชิ้นงานนี้ได้ รองรับชิ้นงานในแบบ 3 มิติและ 2 มิติ เมื่อเปิดชิ้นงานขึ้นมาแล้วสามารถหมุน แสดงด้านหน้า, ด้านหลังหรือด้านข้างของชิ้นงาน, แสดงแต่ละชิ้นส่วน, แสดงการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน และอื่นๆ

 • eDrawings มีกี่เวอร์ชัน
 • เปิดชิ้นงานใน eDrawings
 • บันทึกไฟล์เป็น eDrawings
 • การแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่น
 • เปิดไฟล์ที่แชร์
 • การเปิดดูคอมโพเนนต์
 • เลือกรูปแบบการแสดงภาพ
 • ควบคุมการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน
 • ย้ายชิ้นส่วนในตัวงาน
 • นำชิ้นส่วนกลับที่เดิม
 • สร้างเครื่องหมายบนชิ้นงาน
 • วัดขนาดชิ้นงาน

บทที่ 14 ใช้งาน SOLIDWORKS Explorer

ถ้าเคยใช้งาน Windows Explorer จะสามารถใช้งาน SOLIDWORKS Explorer ได้ไม่ยากเช่นกัน โดยโปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งาน SolidWorks ช่วยค้นหา, แก้ไข หรือย้ายชิ้นงานต่างๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

 • เปิดใช้งาน SOLIDWORKS Explorer
 • ควบคุมหน้าต่างโปรแกรม
 • เปิดชิ้นงานในโฟลเดอร์
 • ค้นหาชิ้นงาน
 • เปิดชิ้นงานในหน้าต่าง SolidWorks
 • คัดลอกและแก้ไขชื่อชิ้นงาน
 • ลบไฟล์ชิ้นงาน