LightWave 3D

ผู้เขียน: สุรนาฎ เกิดอิ่ม
ISBN: 974-93674-3-x
จำนวนหน้า: 208 หน้า
ขนาด: 17 x 22 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ
แถม CD

ราคาปก: 195 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 170 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


  หากการเรียนรู้โปรแกรม 3 มิติ เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคุณแล้วล่ะก็ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นแบบง่ายๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของการสร้างโมเดล จนไปถึงการใช้งาน Animation เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาโปรแกรม LightWave ขั้นสูงขึ้นต่อไป การศึกษาโปรแกรม LightWave ด้วยตัวคุณเองไปพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ จะเป็นก้าวแห่งการเริ่มต้นเข้าสู่การทำงานด้วยโปรแกรม 3 มิติ ในแบบของคุณเอง

 • เรียนรู้ LightWaveได้ด้วยตัวคุณเอง
 • ศึกษากันแบบ Step By Step เข้าใจง่าย
 • พร้อม CD ไฟล์ตัวอย่างงาน และไฟล์จากหน้าปก
 • ช่วยให้คุณใช้งาน LightWave ได้ภายใน 24 ชั่วโมง


บทที่ 1 modeler

 • Modeler interface
  • การปรับรูปแบบ Viewport โดยทั่วไป
 • การใช้งาน Display Options
  • Layout
  • Perspective Amont
  • การปรับ Layout
  • Viewport
  • Interface
  • การตั้งค่า Unit System
  • การใช้งาน Layers
  • Foreground และ Background Layers

บทที่ 2 การสร้างโมเดลใน Modeler

 • Polygon กับ Point
  • การสร้าง Point
  • การใช้ Numeric กับการสร้าง Point
 • การใช้เครื่องมือ Sketch
  • การเปลี่ยนสีสำหรับเส้น Sketch
 • Primitive
  • เริ่มต้นสร้าง Box
  • การใช้ Numeric กับการสร้างรูปทรงเลขาคณิต
  • การสร้าง Segment ให้กับกล่อง
  • การลบมุมให้กับกล่อง
 • การสร้างตัวอักษรด้วยคำสั่ง Text
  • เลือกแบบตัวอักษรก่อน
  • เริ่มสร้างตัวอักษร

บทที่ 3 การดัดแปลงโมเดลใน LightWave

 • Modify
  • Rotate
  • Bend
  • Twist
  • Drag
  • Stretch
 • การใช้งาน Stretch กับ Polygon และ Point
  • Size
  • Taper
 • Multiply
  • Bevel
  • Rounder
  • Lathe
  • Rail Extrude
 • Construct
  • Boolean
  • Union
  • Intersect
  • Substract
  • Add
 • Bridge
 • SubPatches
 • การใช้งาน SubPatch Weight
 • การแสดงผลด้วย Weight Shade

บทที่ 4 เริ่มต้นสร้างโมเดล 3 มิติ

 • ก่อนเริ่มต้นสร้างโมเดลชิ้นแรก
 • สร้างโมเดล Space Wing
 • ใส่สีพื้นผิวในส่วนต่างๆของโมเดลยาน

บทที่ 5 Layout

 • การปรับ Viewport ใน layout
  • Display Options
  • Timeline

บทที่ 6 Lighting ในโปรแกรม LightWave

 • รูปแบบของแสงไฟที่ได้จากดวงไฟรูปแบบต่างๆ
  • Distant
  • Point
  • Spotlight
  • Linear
  • Area
 • การใส่ดวงไฟลงใน Scene
 • การโหลดวัตถุจาก Modeler ลงใน Scene
 • การใช้ Volumetric lights
 • การใช้งาน Area light
 • การใส่ Len Flares ลงในการ Render
 • แสดงตำแหน่งของ Len Flares ก่อนการ Render
 • การใช้งาน Intensity Falloff ควบคุมระยะการกระจายแสง
 • การทำ Clone ของดวงไฟ
 • การทำ Mirror ดวงไฟ
 • งาน 3D กับ Global illumination
  • Radiosity

บทที่ 7 สร้างพื้นผิวใน LightWave

 • คุณสมบัติพื้นฐานของพื้นผิว
 • คุณสมบัติของแต่ละแถบการตั้งค่า
  • Color
  • Luminosity
  • Diffuse
  • Specularity
  • Glossiness
  • Reflection
  • Transparency
  • Reflection Index
  • Translucency
  • Bump
  • Smoothing
  • Double Sided
 • การใช้งาน Texture Editor
  • Image maps
  • เลือกวิธีการ Map ให้เหมาะสมกับวัตถุ
 • Procedural Texture
 • Gradient
 • การบันทึกพื้นผิวที่สร้างเสร็จแล้ว
 • พื้นผิวสำเร็จรูปใน LightWave

บทที่ 8 สร้างพื้นผิวเสมือนจริงด้วยการ Map รูปภาพ

 • การใช้งาน Viper เพื่อดูพื้นผิวก่อนทำการ Render จริง
 • การสร้างหมอกเพื่อเสริมบรรยากาศใน Scene
 • UV Texture map

บทที่ 9 การใช้งานกล้องและการ Render

 • การปรับขนาดหน้าเลนส์กล้อง
 • การเลือกพื้นที่ในการ Render
 • การใส่ Filter ไปพร้อมกับการ Render
 • การสร้าง Depth of Field

บทที่ 10 การสร้าง Animation ง่ายๆด้วย Layout

 • การใช้งาน Parenting เพื่อควบคุมโมเดล
 • เริ่มสร้างภาพยนตร์ Animation
 • การใส่ฉากหลังให้เหมือนอยู่ใน อวกาศ
 • เตรียมการ Render Animation
 • สร้าง Effect การเคลื่อนไหวด้วย Motion Blur

บทที่ 11 การใส่ Bone ให้กับโมเดล

 • สร้างความเข้าใจในการใช้งาน Bone
 • การกำหนด Bone ให้กับโมเดลด้วย Skelegons ใน Modeler
 • การใช้งาน Inverse Kinematics (IK)
 • การกำหนด ขอบเขตการหมุนของ Bone