บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2019

ผู้เขียน: ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์
ISBN: 978-616-7897-93-6
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ขนาด: 16.5 x 19 x 1.6 ซม.
รูปแบบหนังสือ: พิมพ์ 4 สี

ราคาปก: 269 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 240 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


แจกแจงคุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชันล่าสุด ก่อนอธิบายวิธีใช้งานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้กับโครงการลักษณะต่างๆ พร้อม workshop อย่างละเอียด พ่วงด้วยไฟล์ตัวอย่างงานให้ดาวน์โหลดฟรี

ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญตั้งแต่...

 • รู้จักคุณสมบัติใหม่ใน MS-Project 2019 พร้อมเมนูคำสั่งที่จำเป็นและเครื่องมือลัด
 • สร้างปฏิทินโครงการเพื่อกำหนดตารางงาน, สร้าง Milestone เพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ, เลือกกำหนดโหมด Manual Scheduled และ Auto Scheduled เป็นต้น
 • จัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม+คุ้มค่า ด้วย Resource Usage หรือ Resource Graph
 • ควบคุม+ตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้เป็นไปตามแผน
 • ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลโครงการ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความแม่นยำมากที่สุด
 • ป้องกัน/แก้ไข Critical Tasks และ Critical Path ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่โครงการไม่เสร็จตามกำหนด
 • นำข้อมูลไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นและในรูปแบบอื่น เช่น PDF รวมถึงการออกรายงานในหลากหลายรูปแบบ
 • ทำงานที่ไหนก็ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Project ในชุด Microsoft 365 ทั้งสร้างและแก้ไขโครงการใหม่, เพิ่มชื่องาน, เพิ่มผู้รับผิดชอบ, แก้ไขช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ Grid, Board และ Timeline ได้ตามต้องการ

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่สนใจการบริหารจัดการโครงการทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
 • ผู้ประกอบธุรกิจ, ผู้รับเหมา, ผู้จัดการโครงการ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ
 • นักศึกษาที่ต้องการฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม MS-Project

ควรรู้อะไรมาบ้างก่อนอ่านหนังสือเล่มนี้

 • การใช้งานระบบ Windows อย่างน้อยก็ขั้นพื้นฐาน
 • การใช้โปรแกรม MS-Office อย่างน้อยก็ขั้นพื้นฐาน
 • ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานทั่วไป

ต้องมีอะไรบ้างเพื่อทำตามตัวอย่างในหนังสือ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ Windows 10 หรือ Windows Server 2019 ก็ได้
 • โปรแกรม MS-Project 2019
 • โปรแกรม MS-Office เช่น MS-Excel, MS-PowerPoint เป็นต้น


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างงานได้ที่ไหน

บทที่ 1 หลักการและแนวคิดการบริหารโครงการ

การจะสร้างโครงการต่างๆ ให้สำเร็จได้นั้น จะต้องเกิดจากการวางแผน การบริหาร และการจัดการในส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมาย เช่น การวางแผนงาน, การแบ่งผู้รับผิดชอบงาน, การติดตามการทำงาน รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นต้น โดยอาจมีรายละเอียดของโครงการแตกต่างกันไป ซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้น เรามาเริ่มปูพื้นฐานในการบริหารโครงการกันก่อนว่าต้องทำอย่างไรกันบ้าง

 • ปูพื้นฐานก่อนทำโครงการ
 • แนวทางการสร้างโครงการ
 • องค์ประกอบของโครงการ
 • การบริหารและจัดการโครงการ
 • คุณสมบัติของโครงการที่ดี
 • ประโยชน์ของการจัดทำโครงการ
 • วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
 • ข้อแนะนำในการจัดทำโครงการ

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Microsoft Project 2019

ในบทนี้จะมาแนะนำส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงความสามารถใหม่ๆ ของโปรแกรม Microsoft Project 2019 เพื่อที่จะได้รู้จักรายละเอียดและหน้าที่ของเครื่องมือที่มีให้ใช้งาน ก่อนที่จะนำโปรแกรมไปสร้างและบริหารจัดการโครงการในลำดับต่อไป

 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Project 2019
  • เวอร์ชันของโปรแกรม Microsoft Project 2019
  • ความต้องการของระบบ
 • คุณสมบัติใหม่ใน Microsoft Project 2019
 • ส่วนประกอบของ Microsoft Project 2019
 • ชุดเมนูคำสั่งที่จำเป็นใน Microsoft Project 2019
  • แท็บเมนู File
  • แท็บเมนู Task
  • แท็บเมนู Resource
  • แท็บเมนู Report
  • แท็บเมนู Project
  • แท็บเมนู View
  • แท็บเมนู Format
  • วิธีซ่อนแถบริบบอน (Ribbon)
 • ชุดเครื่องมือลัด Quick Access Toolbar
  • เพิ่มและลบปุ่มเครื่องมือบน Quick Access Toolbar
  • ย้ายตำแหน่ง Quick Access Toolbar

บทที่ 3 พื้นฐานการสร้างโครงการ

ในบทนี้มาเริ่มต้นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Project เพื่อสร้างโครงการ เช่น การเปิดโครงการ, การสร้างไฟล์โครงการใหม่, การบันทึกไฟล์, การปรับเปลี่ยนมุมมองของงาน, การตั้งค่าในโปรแกรมให้เหมาะสม รวมถึงการบันทึกไฟล์แบบต่างๆ นอกจากนี้ยังเลือกจัดเก็บไฟล์โครงการไว้บนวันไดรฟ์ (OneDrive) เพื่อแชร์หรือทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้อีกด้วย

 • การเปิดโครงการ
  • การกำหนดโครงการ
  • วางแผนการดำเนินการ
 • สร้างโครงการใหม่
  • สร้างโครงการใหม่ (Blank Project)
  • สร้างโครงการใหม่ด้วยแม่แบบออนไลน์ (Online Templates)
  • ค้นหาแม่แบบออนไลน์
  • ตัวอย่างแม่แบบออนไลน์
 • ปรับตั้งค่าเครื่องมือในโครงการ
 • บันทึกไฟล์โครงการ
 • ปรับเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอโครงการ
  • มุมมอง Calendar
  • มุมมอง Gantt Chart
 • ปรับแต่งลักษณะการนำเสนอโครงการ
  • ติดตั้งเครื่องมือ Gantt Chart Wizard
  • ปรับแต่งลักษณะ Gantt Chart ด้วย Gantt Chart Wizard
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบของแกนเวลา
 • ปรับแต่งหน้าต่าง Timeline
  • ซ่อน/แสดงหน้าต่าง Timeline
  • จัดการ Timeline แบบอื่นๆ
 • จัดการไฟล์โครงการบนบริการ OneDrive
  • ล็อกอินเข้าใช้งาน Project ด้วย Microsoft Account
  • บันทึกไฟล์โครงการใน OneDrive
 • Workshop ท้ายบท
  • กำหนดโครงการวางแผนแต่งงาน
  • วางแผนการดำเนินการ
  • สร้างไฟล์
  • บันทึกไฟล์

บทที่ 4 ลงมือจัดการโครงการ

ในบทนี้จะเป็นการลงมือสร้างโครงการและจัดการกับไฟล์โครงการในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้างปฏิทินขององค์กร, การนำปฏิทินไปใช้กับโครงการอื่น, การกำหนดเงื่อนไขการทำงาน, การกำหนดจุดแสดงความคืบหน้า และการสร้างโครงการแบบกำหนดวันเริ่มต้นหรือวันสิ้นสุด เป็นต้น

 • การเปิดโครงการ
 • สร้างปฏิทินสำหรับโครงการ
 • กำหนดตารางการทำงาน
 • กำหนดวันหยุดพิเศษ
 • กำหนดเงื่อนไขวันทำงาน (กรณีพิเศษ)
 • สร้างโครงการแบบกำหนดวันเริ่มต้น
 • กำหนดโหมด Manual Scheduled และ Auto Scheduled
 • กำหนดหน่วยเวลา
 • กำหนดจุดแสดงความคืบหน้า (Milestone)
  • สร้าง Milestone
  • สร้าง Milestone ที่มีค่ามากกว่าศูนย์
 • การเลื่อนงาน
 • เขียนโน้ตงาน
 • การคัดลอกข้อมูล
 • การย้ายงาน
 • แทรกงานใหม่
 • การลบงาน
 • ยกเลิกงานชั่วคราว
 • เพิ่มคอลัมน์ใน Task Sheet

บทที่ 5 การจัดการงานหลักและงานย่อย

หลังจากสร้างโครงการเสร็จแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการเริ่มลงรายละเอียดของงานว่ามีงานใดต้องทำเป็นประจำเพื่อให้โครงการสำเร็จ รวมถึงการแบ่งงานหลักและงานย่อยออกจากกันเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเลขรายการให้กับงานหลักและงานย่อยเพื่อให้มีความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น

 • การกำหนดงานที่ต้องทำเป็นประจำ (Recurring Task)
 • การกำหนดส่วนของงานหลักและงานย่อยในโครงการ
 • การแสดง/ซ่อนงานย่อย (Subtasks)
 • วิธีการแทรกงานย่อยในงานหลัก
 • การแก้ไขงานย่อยบน Gantt Chart
 • Rollup แสดงงานหลักและงานย่อยบน Gantt Chart
 • การแสดง/ซ่อนงานหลัก (Project Summary Task)
 • การกำหนดเลขรายการหลักและรายการย่อย (Outline Number)

บทที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ของงาน

หลังจากที่เราได้กำหนดงานหลักและงานย่อยเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องลงมือทำในอันดับถัดไปก็คือ ต้องมีการวางแผนให้แต่ละงานทำงานได้สอดคล้องกัน หรือสร้างความสัมพันธ์ของงานนั่นเอง เพราะหากเรากำหนดลำดับงานได้อย่างชัดเจน ว่างานใดควรทำก่อน-หลัง หรือทำไปพร้อมกันได้ ก็จะช่วยให้เราปรับความยืดหยุ่นของเวลาการทำงานได้ตามต้องการ

 • คำสำคัญที่ต้องรู้
 • การกำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์
  • FS (Finish-to-Start)
  • SS (Start-to-Start)
  • FF (Finish-to-Finish)
  • SF (Start-to-Finish)
 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์
  • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่าง Task Information
  • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ด้วยการลากเมาส์
  • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ครั้งละรายการผ่าน Predecessors
  • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ครั้งละหลายรายการผ่าน Predecessors
 • การยกเลิกเส้นความสัมพันธ์
  • วิธีที่ 1 คลิกปุ่มเพื่อ Delete
  • วิธีที่ 2 ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผ่านหน้าต่าง Task Dependency
  • วิธีที่ 3 ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงผ่านหน้าต่าง Task Information
 • การเลื่อนเวลาด้วย Lead Time และ Lag Time
  • ร่นเวลาเข้า (Lead Time)
  • เลื่อนเวลาออก (Lag Time)
 • รวมงานหลักและงานย่อยด้วย Roll up Gantt bars
 • วิธียกเลิกการใช้ Roll up Gantt bars

บทที่ 7 กำหนดเงื่อนไขให้โครงการ

นอกจากการจัดลำดับงานที่ดีจะช่วยให้งานสามารถเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องแล้ว การกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับงานที่ทำยังช่วยให้งานเสร็จสิ้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยในบทนี้เราจะได้รู้จักกับประเภทของเงื่อนไข และการแบ่งกลุ่มงานด้วยเงื่อนไขในแบบต่างๆ ด้วย

 • กำหนดประเภทเงื่อนไขของงาน (Task Constraint)
 • กำหนด Task Constraint ในโครงการ
 • ยกเลิกการกำหนด Task Constraint
 • กำหนดเงื่อนไขการจัดแบ่งกลุ่มงาน
  • แบ่งกลุ่มงานแบบเงื่อนไขเดียว
  • แบ่งกลุ่มงานแบบหลายเงื่อนไข
  • ยกเลิกการแบ่งกลุ่มงานแบบหลายเงื่อนไข

บทที่ 8 จัดสรรทรัพยากรให้คุ้มค่า

ทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล, แรงงาน, เครื่องมือ, ค่าใช้จ่าย และต้นทุน ให้อยู่ในแผนงานที่เหมาะสมกับโครงการ รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรในโครงการด้วย

 • กำหนดทรัพยากรให้กับงาน
 • เพิ่มทรัพยากรใหม่ลงในโครงการ
 • กำหนดชื่อย่อและกลุ่มของทรัพยากร
 • สร้างคลังทรัพยากร (Resource Pool)
 • จัดสรรทรัพยากรให้กับงาน
  • จัดสรรทรัพยากรด้วยหน้าต่าง Task Sheet
  • จัดสรรทรัพยากรด้วยหน้าต่าง Assign Resources
 • ยกเลิกการจัดสรรทรัพยากร
 • กำหนดวันเริ่มต้นของทรัพยากร
 • ระบุค่าใช้จ่ายของทรัพยากร
 • กำหนดวิธีชำระเงิน
 • ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเพื่อความคล่องตัว
  • ตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากร
  • ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรที่ใช้งานเกินขีดจำกัด
  • ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การใช้ทรัพยากรแต่ละชนิด

บทที่ 9 แก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากร

เมื่อจัดสรรทรัพยากรในโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ระหว่างที่กำลังทำงาน เราสามารถแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรในโครงการโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้ เช่น Resource Usage หรือ Resource Graph เป็นต้น รวมถึงการใช้วิธีปรับเปลี่ยนแผนงานในโครงการร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง

 • ใช้ Resource Usage ตรวจสอบชั่วโมงการใช้งานทรัพยากร
 • ใช้ Resource Graph ตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรที่เกินขีดความสามารถ
 • ปรับมุมมองหน้าต่างให้แสดงข้อมูลตามต้องการ
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานและปรับแผนงาน
  • เพิ่มแรงงานให้มากกว่าเดิม
  • ปรับเปลี่ยนวันสิ้นสุด
  • เปลี่ยนชนิดของทรัพยากร
  • ปรับชั่วโมงการทำงานนอกเวลา

บทที่ 10 แก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโครงการ

ทุกโครงการล้วนมีความเสี่ยงที่งานจะเสร็จช้ากว่าที่ตั้งใจเอาไว้ แต่เราสามารถตรวจสอบตารางเวลาในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหางานวิกฤต (Critical Tasks) และเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ซึ่งในบทนี้จะบอกขั้นตอนที่จะพาโครงการหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • งานวิกฤต (Critical Tasks) และเส้นทางวิกฤต (Critical Path)
 • แนวทางการป้องกันงานวิกฤต
 • กำหนดรูปแบบของงานวิกฤต
 • วิธีจัดการกับงานวิกฤต
 • การแก้ไขงานวิกฤต
  • ตั้งค่าระยะเวลาให้ลอยตัว
  • เพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้น
  • ปรับเปลี่ยนงานในแบบขั้นบันได (Laddering)
  • เพิ่มชั่วโมงทำงานนอกเวลา (Overtime)
  • เพิ่มระยะเวลาลอยตัว (Slack Time)
 • แนวทางการจัดการความเสี่ยง
  • ติดตามความคืบหน้าแบบใกล้ชิด
  • ประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะสายเกินไป

บทที่ 11 ติดตามความคืบหน้าและประเมินผล

มาติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ด้วย Baseline รวมถึงบันทึกความคืบหน้าของโครงการผ่าน % Complete และการประเมินผลโครงการโดยใช้ Progress Lines หรือ Interim Plan เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความแม่นยำมากที่สุด

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามโครงการ
 • สร้าง Baseline เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
 • กำหนดสถานะวันที่ด้วย Status Date
 • กำหนดความคืบหน้าของงาน
 • ใช้ Resource Usage กำหนดความคืบหน้าของทรัพยากร
 • ตรวจสอบพร้อมกำหนดความคืบหน้างานในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบพร้อมกำหนดความคืบหน้าโครงการ
 • บันทึกความก้าวหน้าของโครงการด้วย % Complete
 • ใช้ Progress Lines ตรวจสอบความคืบหน้าหรือความล่าช้าของงาน
  • การอ่านเส้น Progress Lines
  • วิธีลบเส้น Progress Lines
 • เปรียบเทียบแผนงาน ต้องใช้ Interim Plan
 • แสดงภาพรวมโครงการด้วย Project Statistic
 • แสดงช่อง Task Summary Name

บทที่ 12 การกรองและเรียงลำดับข้อมูล

โครงการที่มีขนาดใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น โครงการสร้างบ้าน เราสามารถใช้วิธีการกรองข้อมูลและการเรียงลำดับข้อมูล เพื่อเลือกดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ จะได้ทราบว่าตอนนี้โครงการดำเนินงานสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ หรือใช้งานทรัพยากรไปแล้วเท่าไหร่ จะได้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงาน

 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการกรองข้อมูล
 • ขั้นตอนการกรองข้อมูลโดยใช้ Filter
  • ยกเลิกการใช้ Filter
  • การใช้ Filter อื่นๆ
 • วิธีกำหนดเงื่อนไขการกรองข้อมูล
 • การกรองข้อมูลด้วย AutoFilter
 • ประยุกต์ใช้งาน Filter และ AutoFilter
 • การจัดเรียงลำดับข้อมูล

บทที่ 13 ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ

งบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายของโครงการถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะถ้าไม่ควบคุม โครงการของเราอาจมีราคาสูงเกินงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้ ถ้าเราสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานได้ โอกาสที่โครงการจะประสบความสำเร็จย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการ
  • กำหนดการตรวจสอบงบประมาณ
  • กำหนดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของทรัพยากรต่องาน
  • ยกเลิกการแสดงผลการจัดกลุ่มทรัพยากร
 • กำหนดการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทรัพยากรด้วยกราฟ
 • ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Earned Value
 • ปรับค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง
 • จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินด้วยโปรแกรม MS-Excel
 • สร้าง PivotTable สำหรับนำเสนอข้อมูล

บทที่ 14 สร้างรายงานและพิมพ์รายงาน

เมื่อโครงการอยู่ในระหว่างลงมือทำ ผู้บริหารและทีมงานอาจไม่สะดวกที่จะเปิดดูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเลือกพิมพ์รายงานออกมาเพื่อดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดว่ามีข้อมูลใดบ้าง เช่น ความคืบหน้าโครงการ, การดำเนินงาน, ค่าใช้จ่าย หรือทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น

 • สร้างรายงานพร้อมพิมพ์ด้วย Report
 • ออกแบบและสร้างรายงานใหม่
 • แสดงชาร์ตแบบ Network Diagram
 • แสดงรายงานบนหน้าจอด้วย Visual Reports
 • การปรับแต่งรายงาน
 • แสดงรายละเอียดข้อมูลด้วย PivotTable
 • สั่งพิมพ์รายงานผ่านพรินเตอร์
 • พิมพ์รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF

บทที่ 15 ใช้งาน MS-Project ร่วมกับโปรแกรมและบริการอื่นๆ

เราสามารถใช้ MS-Project ทำงานร่วมกับโปรแกรมและบริการอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ใช้ร่วมกับ MS-Excel, MS-PowerPoint หรือแบ่งปันข้อมูลโครงการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การซิงค์กับ Project Online และ Project Server Sync รวมถึงการบันทึกไฟล์โครงการในหลายๆ ลักษณะเพื่อนำไปใช้งานตามความต้องการ

 • นำข้อมูลจาก MS-Project ไปใช้ใน MS-Excel
 • นำสไลด์จาก MS-PowerPoint มาใช้งาน
 • ส่งออกข้อมูลโครงการในรูปแบบเอกสาร PDF
 • ส่งออกไฟล์โครงการให้เป็นไฟล์ประเภทอื่นๆ
 • สร้างรหัสผ่านเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์โครงการ
 • การซิงค์กับ Project Online และ Project Server Sync
  • วิธีที่ 1 การซิงค์เปิดไฟล์ MS-Project ผ่านเว็บไซต์ SharePoint
  • วิธีที่ 2 การซิงค์ MS-Project ด้วย SharePoint
 • เปิดใช้งานผ่าน Microsoft 365