เสริมแต่งโฮมเพจให้มีชีวิตชีวาด้วย JavaScript

ผู้เขียน: จิตเกษม พัฒนาศิริ
ISBN: 974-86274-9-7
จำนวนหน้า: xxx หน้า
ขนาด: xxx ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 295 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 260 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


 • เป็นวิธีลัดที่ช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันไว้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต ได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด
 • เนื้อหาครอบคลุม JavaScript ทุกรุ่น ใช้ได้กับเบราเซอร์ยอดนิยมทั้ง Netscape และ IE
 • เพิ่มลูกเล่นแบบ dynamic ให้โฮมเพจได้หลากหลาย อาทิ นาฬิกา, เครื่องคิดเลข, ตัวอักษรวิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ
 • มีตัวอย่างโปรแกรมตลอดเล่ม ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้งานได้ไม่ว่าโฮมเพจธุรกิจหรือโฮมเพจส่วนตัว


บทที่ 1 การโปรแกรมด้วย Java และ JavaScript

 • เว็บเพจที่ไม่ธรรมดา
 • กำเนิดภาษา Java
 • การทำงานและความปลอดภัย
 • ใช้ JavaScript ง่ายกว่ากันเยอะเลย
 • Java กับ JavaScript
 • JavaScript กับ HTML
 • ความสามารถอื่นๆ ของ JavaScript

บทที่ 2 สคริปต์แรกของเรา

 • หลักการเขียน JavaScript ใน HTML
 • เครื่องมือสำหรับเขียน JavaScript
 • การใช้คำสั่ง SCRIPT . . . /SCRIPT
 • การระบุภาษาและรุ่นของสคริปต์
 • JavaScript กับ Internet Explorer
 • ตำแหน่งของสคริปต์
 • เว็บเบราเซอร์ที่ไม่สนับสนุน JavaScript
 • เติมหมายเหตุกำกับไว้บ้างก็ดี

บทที่ 3 กลไกใน JavaScript

 • ข้อคำสั่งและนิพจน์
 • ตัวแปรและชนิดข้อมูล
 • ค่าคงที่
 • สตริงนั้นสำคัญไฉน
 • นิพจน์
 • โอปะเรเตอร์
 • โอปะเรเตอร์ระดับบิต
 • โอปะเรเตอร์พิเศษ
 • ลำดับความสำคัญของโอปะเรเตอร์

บทที่ 4 ฟังก์ชันและเมธอด

 • การเรียกใช้ฟังก์ชัน
 • การเขียนฟังก์ชัน
 • การเขียนโปรแกรมให้สั้นลง
 • ฟังก์ชันแบบรีเคอร์ซีฟ
 • เมธอด
 • การเรียกใช้ฟังก์ชันด้วยอีเวนต์แฮนด์เลอร์
 • การผ่านค่าอาร์กิวเมนต์ให้กับฟังก์ชัน
 • การคืนค่าจากฟังก์ชัน
 • การเรียกใช้ฟังก์ชันจากฟังก์ชันอื่น

บทที่ 5 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย JavaScript

 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • อ็อบเจ็กต์
 • อาร์เรย์อ็อบเจ็กต์
 • การสร้างอ็อบเจ็กต์ใหม่

บทที่ 6 ตัวอักษรและการใช้สีสัน

 • ด็อกคิวเมนต์อ็อบเจ็กต์
 • การแสดงผลข้อความ
 • JavaScript กับคำสั่ง HTML
 • สตริงอ็อบเจ็กต์ (String Object)
 • การกำหนดขนาดตัวอักษร
 • การใช้สีใน JavaScript
 • การกำหนดสีตัวอักษร
 • การกำหนดสีพื้น
 • การหยุดแสดงผลข้อความ
 • การลบข้อความ

บทที่ 7 เว็บเพจสารพัดเหตุการณ์

 • อีเวนต์ใน JavaScript
 • อีเวนต์แคปเจอร์
 • อีเวนต์แฮนด์เลอร์
 • อีเวนต์แฮนด์เลอร์ใน JavaScript 1.2

บทที่ 8 แบบฟอร์มธรรดาที่ไม่ธรรมดา

 • การใช้แบบฟอร์มร่วมกับ javaScript
 • การสร้างแบบฟอร์ม
 • ฟอร์มอ็อบเจ็กต์
 • เท็กซ์อ็อบเจ็กต์
 • ฮิดเดนอ็อบเจ็กต์
 • พาสเวิร์ดอ็อบเจ็กต์
 • เท็กซ์แอเรียอ็อบเจ็กต์
 • ซับมิตอ็อบเจ็กต์
 • รีเซ็ตอ็อบเจ็กต์
 • เช็กบ็อกซ์อ็อบเจ็กต์
 • เรดิโออ็อบเจ็กต์
 • ซีเล็กต์อ็อบเจ็กต์
 • การเปลี่ยนสีพื้น

บทที่ 9 การโปรแกรมแบบใช้เงื่อนไข

 • ข้อคำสั่ง if
 • การทดสอบเงื่อนไขครั้งละหลายกรณี
 • ข้อคำสั่ง if . . . else
 • ข้อคำสั่ง switch
 • โปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างง่าย

บทที่ 10 ลดความจำเจด้วยวิธีการทำซ้ำ

 • ข้อคำสั่ง for
 • ข้อคำสั่ง for . . . in
 • ข้อคำสั่ง while
 • ข้อคำสั่ง break
 • ข้อคำสั่ง continue
 • ข้อคำสั่ง with

บทที่ 11 ภาพกราฟิกที่มีชีวิต

 • ภาพกราฟิกและเว็บเพจ
 • การแสดงภาพกราฟิกด้วยคำสั่ง HTML
 • อิมเมจอ็อบเจ็กต์
 • การพรีโหลดภาพ
 • การเปลี่ยนรูปภาพ
 • การใช้อิมเมจอ็อบเจ็กต์ร่วมกับฟอร์มอ็อบเจ็กต์
 • JavaScript กับภาพเคลื่อนไหว
 • ปุ่มกดมหัศจรรย์
 • JavaScript กับอิมเมจแมปแบบ client-side
 • โปรแกรมคำนวณตัวต้านทานไฟฟ้า

บทที่ 12 วินโดว์อ็อบเจ็กต์และซูเปอร์เว็บเพจ (1)

 • การสร้างวินโดว์ด้วย javaScript
 • การปิดวินโดว์
 • เมธอดของวินโดว์อ็อบเจ็กต์
 • พรอเพอร์ตีของวินโดว์อ็อบเจ็กต์
 • การแสดงรายการคำสั่งในไฟล์ต้นฉบับ
 • วินโดว์แสดงคำแนะนำ

บทที่ 13 เฟรมอ็อบเจ็กต์และซูเปอร์เว็บเพจ (2)

 • การสร้างเฟรม
 • เฟรมกับ JavaScript
 • เฟรมอ็อบเจ็กต์
 • เนวิเกชันบาร์

บทที่ 14 สนุกกับเวลา

 • วัน-เวลากับ JavaScript
 • เดตอ็อบเจ็กต์
 • การสร้างเดตอ็อบเจ็กต์
 • การแสดงเวลาในรูปแบบนาฬิกา
 • เว็บเพจแสนรู้

บทที่ 15 เติมลูกเล่นบนสเตตัสบาร์

 • การแสดงข้อความบนสเตตัสบาร์
 • การสร้างตัวอักษรวิ่งบนสเตตัสบาร์
 • การแสดงเวลาบนสเตตัสบาร์

บทที่ 16 เว็บเพจเดินหน้าและถอยหลัง

 • ฮิสทอรีอ็อบเจ็กต์
 • การสร้างเมนูด้วยฮิสทอรี
 • โลเคชันพรอเพอร์ตี

บทที่ 17 ขนมคุกกี้รสอร่อย

 • คุกกี้คืออะไร?
 • ส่วนประกอบของคุกกี้
 • ไฟล์คุกกี้
 • ข้อจำกัดของการใช้งานคุกกี้
 • ขนมคุกกี้แกล้มกาแฟ JavaScript
 • ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยกาแฟและขนมคุกกี้
 • การลบคุกกี้
 • คุกกี้อาร์เรย์
 • การนับจำนวนผู้เยี่ยมชม
 • คุกกี้กับไวรัส

บทที่ 18 เว็บเพจแบบเลเยอร์

 • เลเยอร์คืออะไร?
 • ป.ปลาหาไม่ยาก
 • การสร้างเลเยอร์บนเว็บเพจ
 • เลเยอร์อ็อบเจ็กต์
 • เลเยอร์อาร์เรย์
 • การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
 • การแสดงข้อมูลในเลเยอร์เพียงบางส่วน
 • เลเยอร์ซ้อนเลเยอร์