อิเล็กทรอนิกส์พอเพียง เล่ม 1

ผู้เขียน: อภิเชษฐ์ การัยภูมิ
ISBN: 978-974-13-0909-2
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ขนาด: 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบหนังสือ: หนังสือขาวดำ

ราคาปก: 100 บาท
ราคาสั่งซื้อ: 85 บาท
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน  


อิเล็กทรอนิกส์พอเพียง คือ ความพอดีและลงตัวในการนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถหาได้ง่าย ราคาถูกมาประยุกต์ใช้บนพื้นฐานความรู้ที่มี แล้วค่อยๆ พัฒนาต่อยอดตามความเหมาะสม จะได้สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความสุข

  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน
 • ส่วนแรกคือ โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่เน้นการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี อาทิ การแปลงไฟแบตเตอรี่จาก 12V เป็น 220V 50Hz, สร้างวงจรเพิ่มเสียงแหลมให้เครื่องเสียงคู่ใจ, การสร้างแอมป์ขนาดเล็ก 10W + 10W, การทำแผ่นปรินต์ใช้เอง ฯลฯ
 • ส่วนหลังคือ แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Protel มาช่วยออกแบบวงจร เพื่อให้การสร้างโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้น
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้มีแต่เรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านเข้าใจง่าย สบายๆ ใช้งานได้จริง บนพื้นฐานของความพอเพียง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • ผู้มีใจรักที่จะเล่นอิเล็กทรอนิกส์ให้สนุก และนำไปใช้งานได้จริง
 • ผู้ที่ต้องการศึกษาแนวความคิดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
 • ผู้ที่เคยอ่านหนังสือ "คิดเอง+ทำเอง อิเล็กทรอนิกส์แบบชาวบ้าน" เล่ม 1 และเล่ม 2 รวมทั้งหนังสือ "อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย" เล่ม 1 และเล่ม 2 มาแล้ว
 • สำคัญที่สุด! ต้องเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ผู้อ่านควรมีความรู้อะไรมาก่อนบ้าง

 • ระดับการศึกษาไม่จำกัด เพียงแค่อ่านภาษาไทยได้และภาษาอังกฤษได้บ้างก็พอ
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน

จะสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ ต้องมีอะไรบ้าง

 • ไขควงและคีมแบบต่างๆ เพื่อการขัน-ถอด-งัด-ตัด
 • มัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือแบบดิจิตอลแล้วแต่ความถนัด สำหรับการวัดไฟในลักษณะต่างๆ
 • หัวแร้งขนาดไม่เกิน 35W พร้อมตะกั่วบัดกรี สำหรับเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆ ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ซึ่งสามารถหยิบฉวยได้ใกล้ๆ ตัว เอาไว้ถอดมาใช้กับโครงงานใหม่ของเรา เพื่อความประหยัด


บทที่ 1 แปลงไฟ 12V เป็น 220V 50Hz ขนาดเล็ก

 • เครื่องปั๊มอากาศต้องการอะไร?
 • หลักการของเครื่องปั๊มอากาศ
 • ประเด็นน่าคิดเกี่ยวกับเครื่องปั๊มอากาศ
 • แปลงไฟให้เหมาะ
 • คิดวงจรแปลงไฟ
 • วงจรผลิตความถี่
 • เลือกอุปกรณ์ใส่ในวงจร
 • ขยายกระแสก่อนขับหม้อแปลง
 • เลือกอุปกรณ์ชุดขยายกระแสขับหม้อแปลง
 • วงจรใช้งานจริง
 • การสร้างและนำไปใช้งาน
 • ถึงเวลาลงมือสร้างวงจรที่ต้องการ
 • ลองนำใช้งาน

บทที่ 2 แปลงไฟ 12V เป็น 220V 50Hz ขนาดเล็ก

 • หลอด LED ต้องการอะไร?
 • เพิ่มจำนวนหลอด LED อย่างไรดี?
 • ต่อหลอด LED แบบขนาน
 • ต่อหลอด LED แบบอนุกรม
 • ต่อหลอด LED แบบผสม

บทที่ 3 เพิ่มเสียงใสๆ

 • หาวิธีเพิ่มเสียงแหลมแบบสุดๆ
 • ควรเพิ่มลำโพงเสียงแหลมอีกชุด
 • ต่อวงจรเพิ่มเสียงแหลมดีกว่า
 • วงจรเพิ่มเสียงแหลม
 • เพิ่มเสียงแหลมแบบง่ายๆ
 • วงจรเพิ่มเสียงแหลมน่าสน
 • ลงมือสร้างชุดโครงงาน
 • แจกแจงรายการอุปกรณ์
 • หน้าตาแผ่นปรินต์ตัวจริง
 • การทดสอบและนำไปใช้งาน

บทที่ 4 คุ้มจริงๆ นำไอซี 7805 มาปรับไฟได้ 5V ถึง 22V

 • เพิ่มแรงดันอย่างไรดี?
 • วิธีหาค่า R
 • ลองวงจรสมบูรณ์
 • สรรหาอุปกรณ์
 • การสร้างและนำไปใช้งาน
 • แจกแจงรายการอุปกรณ์
 • หน้าตาแผ่นปรินต์ตัวจริง
 • การทดสอบ

บทที่ 5 แอมป์เล็ก 10W + 10W

 • ชุดขยายเสียงวิทยุรถยนต์น่าสนดี
 • ไอซีขยายเสียง TDA2004 น่าสนใจ
 • คุณสมบัติเด่น
 • รูปร่างหน้าตา
 • ขาใช้งาน
 • ลองวงจรขยายเสียง
 • วงจรใช้งานจริง
 • ลงมือสร้างชุดโครงงาน
 • แจกแจงรายการอุปกรณ์
 • หน้าตาแผ่นปรินต์ตัวจริง
 • ทดสอบวงจร
 • คำแนะนำเพิ่มเติม

บทที่ 6 ทำแผ่นปรินต์ใช้เองกันเถอะ

 • แผ่นปรินต์ที่ใช้ในโครงงานต่างๆ
 • แผ่นปรินต์ทำเองมีกี่แบบ?
 • ว่าด้วยการทำแผ่นปรินต์
 • การเขียนด้วยปากกาเคมี
 • การซิลก์สกรีน
 • การทำแผ่นปรินต์ด้วยกระดาษกาว
 • วิธีการทำแผ่นปรินต์ใช้เองอื่นๆที่น่าสนใจ

บทที่ 7 เทคนิคยืดอายุหลอดไฟมอเตอร์ไซค์

 • ทำไมหลอดไฟขาดบ่อย
 • ทำความเข้าใจวงจรไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์เบื้องต้น
 • ลองดูวงจรไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นลายคราม
 • การทำงานของวงจร
 • อุปกรณ์คุมไฟ
 • ทำอย่างไรให้หลอดไฟไม่ขาดง่าย
 • วิธีที่หนึ่ง หาทางเบี่ยงกระแส
 • วิธีที่สอง ใช้เทคนิคลดกระแสกันดีกว่า

บทที่ 8 ชุดวัดอุณหภมิอย่างง่ายๆ

 • แนวคิดการนำไดโอดมาตรวจวัดอุณหภูมิ
 • วงจรวัดอุณหภูมิแบบง่ายๆ
 • ไอซีออปแอมป์ช่วยเหลือตัวตรวจวัดอุณหภูมิ
 • วงจรจ่ายไฟ +15V GND -15V
 • สร้างชุดทดลองวัดอุณหภูมิอย่างง่ายๆ
 • ทดลองวัดอุณหภูมิกันเลย
 • การนำไปใช้งาน

บทที่ 9 ลองเล่น Protel แบบลูกทุ่งๆ

 • ชอบ Protel V 2.71 ที่สุดเลย
 • จุดอ่อนที่ยอมรับได้
 • ติดตั้งโปรแกรมกันเถอะ
 • ลองเปิด-ปิดโปรแกรม

บทที่ 10 เทคนิคออกแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์

 • คุณสมบัติพื้นฐานของแผ่นปรินต์
 • ออกแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • หาฟังก์ชันเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อน
 • หน่วยวัดใน Protel
 • สร้างรูปอุปกรณ์ใหม่จากรูปอุปกรณ์เดิม
 • เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการภาพ
 • เริ่มปรับแต่งอุปกรณ์
 • เลเยอร์ของแผ่นปรินต์
 • แก้ไขจุดบัดกรี
 • ไลบรารีที่โดนใจผม
 • ติดตั้งไลบรารีใหม่

บทที่ 11 วางตำแหน่งอุปกรณ์

 • การวางตำแหน่งอุปกรณ์
 • ลงมือวางตำแหน่งอุปกรณ์
 • การย้ายอุปกรณ์
 • วางรูปของอุปกรณ์ที่เหลือ
 • งดแสดงข้อความกำกับรูปอุปกรณ์
 • ย้ายและเปลี่ยนทิศทางตัวอักษร
 • ช่วยให้ออกแบบง่ายขึ้น
 • รูยึดแผ่นปรินต์
 • เรียกใช้จุดบัดกรี
 • บันทึกไฟล์งาน

บทที่ 12 ออกแบบลายวงจร

 • กำหนดขอบเขตของแผ่นปรินต์
 • ออกแบบลายวงจร
 • ลากเส้นลายวงจร
 • ยกเลิกสิ่งผิด
 • การลบเส้น
 • สั่งพิมพ์ออกกระดาษ